15 17 1.420,— 37.450,— 2.500,— 34.515,35 18.725,— 2.575,— 100.155,— f 24.870,08 542.294,92 343,93 5.343,93 4 503,95 839,98 5.343,93 f 542.294,92 f 4.000,— 1.000,— 5.000,— 82.560,01 f 315.695,34 30.502,57 f 285.192,77 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. BATEN. f 567.165,— f 542.294,92 Artikel IV. f 200.915,— f 285.192,77 n f 398.255,35 n n Artikel V. f f f 5.343,93 w f 285.192,77 f w r> Vergoeding voor het onderhouden van de beplantingen op de Algemeene Begraafplaats en voor hulp bij het delven van graven. 1. Onderhoud der beplanting 2. Hulp bij het delven van graven Verlaagd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932 (bijlage 343) met 99 20) 149) 367) 466) 703) 533) 132) Begroot bedrag. n n n Werkelijk bedrag. n n j w V f Vergoeding voor het aanbrengen enz. van openbare beplantingen Verhoogd bij Raadsbesluit van: 22 December 19 Januari 2 Maart 29 Juni 3 Augustus 16 November 14 September 14 Maart Overgebracht bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932 (bijlage 343) naar begrooting 1932 Verhoogd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932 (bijlage 343) met 1930 (bijlage 820) met 1931 1932 Transport Verlaagd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932 (bijlage 343) met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 359