15 18 7 7 7 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. BATEN. f 6.000,— f 5.074,32 5.074,32 f 57.500,— f 47.828,38 f 47.828,38 f 600- f 600,— f 250,— f 9.365,08 f 9.365,08 f 3.000,— f 5.450,72 5.450,72 f 19.500,— f 20.804,21 20,804,21 Memorie 722,15 f 722,15 f f Artikel XI. Verhaal van pensioensbijdragen Verhoogd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932 (bijlage 343) met Artikel XII. Verhaal van premie Ziektewet Verhoogd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932 (bijlage 343) met Artikel IX. Rente van kasgeld, disconto enz Verhoogd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932 (bijlage 343) met Artikel X. Bijzondere inkomsten Verhoogd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932 (bijlage 343) met Artikel VIII. Inhoudingen voor gebruik van dienstwo ningen door het personeel Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Artikel VI. Vergoeding voor uitkeeringen voor de arbeidstherapie Verlaagd bij Raadsbesluit 1932 (bijlage 343) met f 925,68 5.074,32 722,15 722,15 1.304,21 20.804,21 9.671,62 47.828,38 9.115,08 9.365,08 2.450,72 5.450,72 f f n f Artikel VII. Opbrengst kweekerijen. Aflevering en verhuring van planten- materiaal Verlaagd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932 (bijlage 343) met van 27 Juni

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 360