15 19 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. LASTEN. I. Gewone Dienst. Artikel I. Onderhoudswerken. f f W f 411.000,— f 387.593,68 23.406,32 f 387.593,68 f 387.593,68 f 150.280,— f f 150.280,— f 227.110,22 Transporteeren f 295.817,39 f 227.110,22 1.000,— 12.000,— 1.500,— n n v n n w n w f» n n n n 19 n n ij 19 n 19 n n n Verlaagd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932 (bijlage 343) met 99 99 20) 149) 367) 466) 703) 533) 132) 99 99 99 99 Begroot bedrag. 99 n 19 Werkelijk bedrag. 283.820,41 71.314,67 15.679,70 362,90 3.236,10 124.147,62 81.756,93 5.438,76 790,— 14.036,71 940,20 1.000,— 11.186,18 993,72 284.900,— 83.000,— 16.000,— 2.000,— 10.600,— 875,— 30.170,— 1.750,— 24.385,39 13.687,— 1.700,— 72.970,— Artikel II. Overige werken. 1. Arbeidsloonen 2. Materialen 3. Vervoer 4. Straatwerk 5. Door derden uitgevoerde werken 6. Diversen 1. Arbeidsloonen 2. Materialen 3. Vervoer 4. Straatwerk 5. Duinwater voor besproeiing 6. Bijdrage in bet onderhoud van het Haagsche Bosch 7. Door derden uitgevoerde werken 8. Diversen Verhoogd bij Raadsbesluit 22 December 19 Januari 2 Maart 29 Juni 3 Augustus 16 November 14 September 14 Maart van: 1930 (bijlage 820) met 1931 1932

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 361