15 20 'j VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. LASTEN. 227.110,22 f f 295.817,39 60.768,83 f T> 227.110,22 227.110,22 f f 4.613,02 f 5.450,— f 4.613,02 f f n n f 2.316,93 n f f 47.183,07 47.183,07 f f n 2.000,— 836,98 4.613,02 f n n n n 235.048,56 7.938,34 1.500,— 1.200,— V f n n •n Verlaagd bij Raadsbesluit 1932 (bijlage 343) met Transport Overgebraeht bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932 (bijlage 343) naar begrooting 1932 Begroot bedrag. 160 540,— 49.500,— 1.800,— 150,— 800,— n v Werkelyk bedrag. n 9.200,-1 f 40.273,96 5.449,81 357,37 802,22 160,— 139,71 47.183,07 1.168,20 434,45 390,35 12,49 575,54 954,39 27,33 46,50 535,04 347,60 40.000,— 7.000,— 300 1.500,— 300,—, 250,— 100,— 500,— 600,— 1.272,80 66,30 529,71 6.360,70 n f Artikel IV. Kweekersen. 1. Arbeidsloonen 2. Materialen 3. Vervoer 4. Brandstoffen 5. Vergoeding voor gebruik van grond bij de Wildhoef 6. Diversen Artikel V. Onderhoudskosten. 1. Gebouwen 2. Houten loodsen 3. Kassen en steenen broeibakken 4. Houten broeibakken 5. Ramen voor broeibakken 6. Verwarmingstoestellen en geleidingen 7. Electrische licht- en pompinstallatie 8. Schrijf- en andere kantoormachines 9. Meubilair, haarden en kachels 10. Afrasteringen 11. Rollend materiëel en schuiten: a. wagens en schuiten b. rijwielen C. motorvoertuigen Transporteer en Verlaagd bij Raadsbesluit 1932 (bijlage 343) met Artikel III. Uitkeeringen voor de arbeidstherapie Verlaagd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932 (bijlage 343) met van 27 Juni van 27 Juni

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 362