15 21 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. LASTEN. 13.630,84 f 93.650,— f 95.608,62 1.500,— 1.062,92 1.600,— 1.267,17 n 3.449,35 234.979,92 n n n n n u Transport 12. Gereedschappen en kleine werktuigen 13. Instrumenten 14. Diversen Verlaagd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932 (bijlage 343) met Begroot bedrag. n n n n n f n rt n Werkelijk bedrag. 1.992,83 1.405,50 246,46 2.128,16 556,07 1.474,04 168,47 60,— 65.590,— 1.300,— 5.000,-1 50,— 1.000,— - o 3.200,— 1.700,— 650,— 1.580,— 1.500,— 51,36 66.602,76 1.187,— 4.417,73 2.044,94 623,97 3.421,82 12.408,18 29.370,89 4.418,- 105,76 967,92 1.700,— 200,— ni f 234,979,92 I f 6.360,70 5.336,— 31,17 1.902,97 13.630,84 4.418,— Memorie 1.000,— 4.000,— 10.000,— 26.000,— 4500, - 55,— 500,— 300,— 1.147,— f 226.150,— f - I n pr Verhoogd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932 (bijlage 343) met 9.200,— f n n W 15.250,— f 1.619,16 13.630,84 f Artikel VI. Algemeene onkosten. 1. Jaarwedden 2. Huur van schaftlokalen en berg plaatsen 3. Vuur, licht en duinwater voor de kan toor- en schaftlokalen 4. Bureaukosten, drukwerken, kantoer en teekenbehoeften enz 5. Boeken en tijdschriften 6. Schoonhouden kantoor- en schaft lokalen 7. Telephoonverbindingen 8. Tram-, reis- en verblijfkosten 9. Huur van rijwielen en motorrijwielen 10. Kosten van auto- en motorvervoer 11. Verzekering tegen schade ten gevolge van brand 12. Pensioenslasten 13. Premie Invaliditeitswet 14. Storting in het fonds tot dekking van het Ongevallenrisico 15. Premie Ziektewet 16. Kleeding en schoeisel 17. Loonen van algemeenen aard 18. Loonen bij ziekte en ongevallen 19. Loonen bij verlof en op feestdagen 20. Vacantiebijslag 21. Grondlasten en sluisgelden 22. Gratificaties enz 23. Uitkeering bij overlijden 24. Diversen 8.829,92 f 234.979,92

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 363