15 22 139,10 126,— 354,59 197,66 28.521,55 28.521,55 750,69 3.523,14 114,09 296,52 10.248,82 744,03 3.738,73 118,64 141,65 10.392,92 f f 64 19 43 24 30 12 47 58 28 20 360 360 360 341 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. LASTEN. f 22.000,— f 968.33 600.83 5 28.521,55 28.521,55 f f r> f Transporteer en n f n f n n w n n n Begroot bedrag. n r> n n Werkelyk bedrag. Verhoogd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932 (bijlage 343) met Artikel VII. Renten n n 1.212,89 2.397,21 697,31 27,15 264,53 200.48 139,12 126,— 360,62 224,56 22.000,— 6.521,55 1.145,99 2.327,56 781,32 27,15 264.53 200,48 f Artikel VIII. Afschrijvingen. 1. Terreinen 2. Gebouwen c.a 3. Houten loodsen op steenen voet 4. Kassen en steenen broeibakken 5. Houten broeibakken 6. Ramen voor broeibakken 7. Verwarmingstoestellen en geleidingen 8. Eleetrisehe licht- en pompinstallatie 9. Schrijf- en andere kantoormachines 10. Meubilair 11. Afrasteringen 12. Rollend materieel en schuiten met toe- behooren 13. Gereedschappen en kleine werktuigen 14. Instrumenten 15. Motorrijwielen 15 dagen van f 195.000,— aSVs f 284,38 245.000,— 3V2 °/o 1.524,45 295.000 3Va °/o 544.93 345.000,— 3V2 1.442,29 415.000,— 3V2 °/o 465.000.— 3V2 1.356,25 515.000,— 3V2 575.000.— 3V2 2.627,43 625.000,— 3x/2 °/o 3.524,31 675.000,— 3V2 °/o 1.837,50 725.000,— 3V2 °/o 1.409,72 128.942,01 4V2 5.802,39 38.978,02 5 °/o 1.948,90 84.112,405 5x/2 °/o 4.626.16 500,— 5 °/o 23,68 500,— 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 364