15 15 26 27 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. V. VERLIES- EN WINSTREKENING. WINS T. Totaal. Totaal. VERLIES. f f 28.521,55 f w f 5.450,85 9.365,08 n f 19.156,47 Saldo 11.226,34 3.635,12 r> 173.443,13 n 66.130,38 f w 1.650,40 f 461,30 n f M 645,31 n f 278.993,57 Gezien: n n Onderhoudskosten Algemeene onkosten Renten Af: Vergoeding voor rente van kasgeld, disconto enz. Afschrijvingen Onvoorzien 13.630,84 234.979,92 20.499,21 15.048,36 11.682,95 8.047,83 5.074,32 4.613,o2 5.343,93 3.693,53 De Adminigtrateur, J. W. M. COUETOIS. 47.828,38 47.183,07 De Directeur, S. G. A. DOOBENBOS. f 285.192,77 219.062,39 600,— 5.450,72 20.804,21 722,15 f 278.993,57 f 542.294,92 368.851,79 Vergoeding voor het onderhouden van beplantingen bij Gemeentegebouwen Af: Directe kosten dezer werken Saldo Vergoeding vooT het aanbrengen enz. van beplantingen bij Gemeentegebouwen Af: Directe kosten dezer werken Saldo I Vergoeding voor het onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen i Af: Directe kosten dezer werken Saldo Vergoeding voor het aanbrengen enz. van openbare beplantingen i Af: Directe kosten dezer werken Saldo Vergoeding voor het onderhouden van de beplantingen op de Algemeene Begraafplaats en voor hulp bij het delven van graven Af: Directe kosten dezer werken Saldo i Vergoeding voor uitkeeringen voor de arbeidstherapie AfDirecte kosten dezer werken Saldo Opbrengst van de kweekerijen Kosten van de kweekerijen Saldo Inhoudingen voor het gebruik van dienstwoningen door het personeel Bijzondere inkomsten Verhaal van pensioensbijdragen Verhaal van premie Ziektewet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 368