32 Straatnamen. Huisnummering. Aan- en verkoop. Verhuring. Erfpacht. aan Kostelooze af stand. Ruiling van grond. den 16den d.a.v. de Gemeenteraad zich met het voorstel ver- eenigd. Bij Raadsbesluit van 16 Maart werden straatnamen vast gesteld in de wijken „Rustenburg” en „Leyenburg” en in het Visschershof achter den Westduinweg; bij Raadsbesluit van 13 Juli in de vruchtenwijk. Het aantal genummerde perceelen nam in 1931 toe met 2 798 en bedroeg op 31 December 1931 76 683. De Gemeente heeft: gekocht: gebouwen en grond tot een gezamenlijk bedrag van f 5.373.937,20; verkocht: gebouwen en grond tot een gezamenlijk bedrag van f 1.005.984,42. De Gemeenteraad besloot tot aankoop o.m. van: gronden aan den Hofweg op 19 Januari; het badhotel Kijkduin c.a. op 29 Juni; het landgoed „Ockenburgh” op 3 Augustus en de land goederen „Overvoorde”, „De Voorde” en „Steenvoorde” op 30 November; tot verkoop o.m. van: complexen grond aan den de-la-Reijweg en omgeving op 2 Maart en grond aan het Willem- Witsenplein, de van-Alkemadelaan, de Roelofsstraat en de Weis- senbruchstraat op 16 Maart. De Gemeente heeft: verhuurd: a. 50.49.53 ha grond, tegen een gezamenlijken huur prijs van f 22.534,13 per jaar of gedeelte daarvan; b. gebouwen c.a., tegen een gezamenlijken huurprijs van f 17.500,— per jaar of gedeelte daarvan. Aan de Gemeente werd kosteloos afgestaan de eigendom van ongeveer 19.41.05 ha grond, zulks met bestemming tot openbare straat en plantsoen, terwijl door de Gemeente kosteloos werd afgestaan de eigendom van ongeveer 1.05 a. Ruiling van grond had plaats in 11 gevallen, waarbij de Gemeente afstond 2.39.50 ha (met een toegift van f 4.340,—) en verkreeg 3.68.29 ha (met een toegift van f 46,20). De Gemeente heeft in erfpacht uitgegeven in totaal 19.33.36 ha grond. De Gemeenteraad besloot tot het in erfpacht uitgeven o.m. van de volgende complexen grond op de data daarachter ver meld: in het plan „Harstenhoek II” (16 Maart); aan het Lorentz- plein, de Jan-van-der-Heijdenstraat, de Mincklerstraat en de van-Musschenbroekstraat (13 Juli); aan de Kalvermarkt, de Turfmarkt en de Brouwerstraat (24 Augustus) en aan den Markt-, den Groente- en den Fruitweg (26 October). Op 14 December werd een verordening vastgesteld tot wijzi ging van de Verordening betreffende storting van de contante waarde van den canon ter zake van erfpachtsrecht op Gemeente grond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 36