15 15 31 30 Gezien: VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. PASSIVA. ACTIVA. Boekwaarde. Bedrag. Transport Transport t 1.097.741,895 f 1.136.351,18 247,80 n f 1.165.419,46 f 1.165.419,46 De Directeur, S. G. A. DOORENBOS. n n Werkplaats: Gereedschappen enz. in aanmaak r> r> De Administrateur, J. W. M. COURTOIS. n n Gemeente ’s-Gravenhage: Uitbreiding (geldleening) Rente van kasgeld, disconto enz Te vorderen wegens berekende afschrijving op terreinen 18.913,93 9.320,23 586,32 Nog te betalen: Pensioenslasten Premie Invaliditeitswet Premie Ziektewet Arbeidsloonen enz. Diversen 64.485,105 2.027,— 284,21 1,40 879,85

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 370