r 15 36 VIII. OVERZICHT 19 31. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. OMSCHRIJVING. Uitbreiding. Onderhoud. Afschrijving. f f f Terreinen 1.168,20 2 Gebouwen c.a. 1.212,89 n n r> Houten loodsen op steenen voet 3.522,36 434,45 I 2.397,21 5 n r Kassen en steenen broeibakken 3 510,— 390,35 697,31 n r> Houten broeibakken 27,15 10 12,49 T> Ramen voor broeibakken 319,71 264,53 10 575,54 n n 5 954,39 200,48 n licht en pomp 10 0,64 27,33 139,12 n r> andere kantoor 46,50 I 15 126,— n Meubilair 5 130,15 535,04 i 360,62 n 224,56 5 Afrasteringen 347,60 n r, 8 4.030,49 1.339,10 744,03 n 6.116.90 4.947,19 8 3.738,73 Hulpmateriëel 4.375,39 388,81 Instrumenten 10 25,10 31,17 118,64 n n Motorrijwielen 20 141,65 212,96 n Automobielen 3,19 20 316,75 833,42 n r n Onderhoudskosten (diversen) 1.902,97 r> r f 18.913,93 f 13.630,84 f 11.226,34 Rollend materieel en schuiten met toebehooren Electrische installatie Gereedschappen en kleine werktuigen Verwarmingstoestellen en ge leidingen Schrijf- en machines - 120,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 375