16 INHOUD. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Bladz, Commissie van bijstand 3 Personeel. 3 Algemeene beschouwingen 7 Voer wezen 7 Inrichtingen 9 Materieel 10 Werkplaatsen 10 Ophaaldienst van huisvuilnis 10 Straatreiniging 11 Sneeuwruiming 12 Sproeien 13 Verzameling van faecaliën 13 Ledigen van straatkolken 14 Aan- en afvoer der afvalstoffen 14 Verrichten van werkzaamheden voor rekening van derden 17 Diverse werkzaamheden, 17 Ontsmettingsdienst 18 Bijlagen 19 Administratief overzicht 24

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 376