16 8 Hoefbeslag. b. Mechanische tractie. Onderhoud van tuigen. Aantal voer tuigen. Op het einde van het jaar waren in bedrijf: 64 benzine- electrische vuilnisauto’s, waarvan 20 roltrommelauto’s; 2 aan span-vuilniswagens; 2 benzine-electrische vrachtwagens (omge bouwde benz.-electr. vuilnisauto’s); 17 motor-sproeiwagens; 1 aanspan-sproeiwagen; 9 motor-veegmachines; 1 aanspan-veeg- machine; 3 zelfopladende veegmachines; 6 sproei-veegmachines; 1 electrische faecaliènwagen; 4 auto’s voor pneumatische ledi ging van straatkolken; 2 aanspan-asphalt-spoelmachines3 elec trische voorspanwagens; 1 reparatie-auto; 3 auto’s voor privaat- tonnen; 2 goederen-auto’s; 3 personen-auto’s en 4 motorrijwielen. Nadat reeds voordien voor onze snelloopende auto’s bij de Verzekeringsbank „De Eerste Nederlandsche N. V.” een der gelijke verzekering was aangegaan, werd in den loop des jaars bü de Ongevallenverzekeringsmaatschappij N.V. „Fatum” een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering gesloten ter zake van alle bedrijfsautomobielen. Met uitzondering van de paarden te Loosduinen, waarvan het hoefbeslag door een particulieren hoefsmid werd uitgevoerd, geschiedde het beslaan der paarden in eigen beheer door 1 hoefsmid. Er zijn ondergelegd 3436 (3408) hoefijzers, 1500 (1434) vóór- en 1936 (1974) achterijzers, dat is per paard en per jaar 69 (61). Het onderhoud van tuigen zoomede de bekleeding der auto’s vond in eigen beheer plaats door 2 (2) zadelmakers. Kosten van voe- Hieronder volgt een overzicht van het aantal paardendagen ding en ligging, en de kosten van voeding en ligging per paard en per dag. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. JAAR. 99.837,77’ 1915 f 60.573 f 1,65 203.911,515 2,925 1920 69.665 1925 53.716,35 39.770 1,35 M 1,235 1930 20.586 25.437,78 n 1931 1.035 18.885,58 18.271 tl Kosten van fouiage per jaar. Aantal paardendagen. Kosten per paard en per dag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 382