16 9 543.414 (498.838) km. 20.945 15.922) 735.697 (672.414) km. Totaal REINIGINGSDIENST. 278) 426) 15.394 7.921) 7.742 7.016) 2.804 2.509) 4.606 35.081 (39.762) km. 8.976 5.945) 957 1.046) 497 669 3.348 3.054) 49.528 50.511) 38.647 31.885) 18.956 19.797) 12.831 17.961) 20.830 20.054) INRICHTINGEN. Op den 31en December 1931 waren met uitzondering van de ontsmettingsinrichting dezelfde inrichtingen, gebouwen enz. in gebruik als het vorige jaar. Met het bouwen van het afdeelingsdepót West en een drietal posthuizen werd in den loop van het jaar een aanvang ge maakt. Al deze gebouwen, zoomede de nieuwe landinrichting voor den vuilafvoer naar Drente, met het bouwen waarvan reeds in 1930 een aanvang was gemaakt, kwamen in het begin van 1932 gereed en konden vóór het verschijnen van dit jaar verslag in gebruik worden genomen. De reserve-vuilnisbergplaats aan den Fruitweg kwam in 1931 gereed en werd (in October) in gebruik genomen ten be hoeve van een voorloopigen afvoer van vuil naar Drente. met de veegmachines sproei-veegmachines zelf opladende veegmachines. privaattonnenauto’s goederenauto’s voor diverse dien sten auto’s voor het ledigen der straat- kolken spoelmachines faecaliënauto reparatieauto (van 1 Juli af) De volgende afstanden werden met het automobiel-materieel Afgelegde afgelegd: afstanden, met de vuilnisauto’s voor sproeidienst vervoer vuilnis sintels sneeuwruiming spoeldienst diverse diensten. Vorige jaren niet opgenomen, omdat de oude reparatie-auto niet was voorzien van een kilometerteller. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 383