16 10 MATERIEEL. Uitbreiding. WERKPLAATSEN. Slooping of ver koop. Vervaardiging materieel in eigen beheer. Naast de gewone werkzaamheden ten behoeve van het mate rieel van het bedrijf en van den Gem. Gen. en Gez. Dienst, de dienstkleeding en het onderhoud der inrichtingen, voor zoover dit laatste in eigen beheer geschiedt, werden o. m. ver vaardigd: 14 cabines voor roltrommelauto’s en 3 voor kolken- zuigauto’s; 950 ijzeren roosters voor straatkolken; 20 ijzeren ramen met deksels voor zandputten; 10 bakken voor transport fietsen; 3 modderbakken voor de modderwagens; 2 ijzeren bak ken voor vrachtauto’s; 5 handwagentjes voor veegvuilketels; 6 tafels; 13 rijwielrekken; 6 complete paardentuigen. Verder werden nog verschillende benoodigdheden en uitrustingstukken ten behoeve van het personeel, het materieel enz. aangemaakt. Bij 8 posthuizen werden afdaken vervaardigd voor rijwiel- berging; voorts werd op het terrein van het Centraal depót een verrijdbare zandbunker met jacobsladder gemaakt voor het met zand beladen der vrachtauto’s ten behoeve van het strooien bij gladheid der straten. Geverfd werden 3 kamers op het Hoofdbureau benevens 4 posthuizen uitwendig en 1 posthuis inwendig. Voor den Gem. Gen. en Gez. Dienst werd een oude ziekenauto omgebouwd tot goederenauto voor den Ontsmettingsdienst. Het auto-materieel werd uitgebreid met 6 „Faun” benzine- electrische roltrommelauto’s voor het ophalen van huisvuil; 3 „Karrier” sproei-veegmachines; 1 „Ford” personenwagen; 1 „Ford” truck voor reparatiewagen ter vervanging van de oude „Imperia” auto. Een oud motorrijwiel „Douglas” werd ver vangen door een nieuwe „Ariël”. Voor den Gen. en Gez. Dienst zijn aangeschaft 2 chassis waarop carrosseries voor ziekenver- voer zijn gebouwd. Verder werden o.a. nog aangeschaft: 10 bakfietsen, waarvan 6 als uitbreiding en 4 ter vervanging; 2 aanbang-sneeuwploe- gen; 1 warmwaterketel voor de tonnenspoelloods; 1 spanen- afzuiginrichting voor de wagenmakerij1 afzuiginrichting voor de verfspuitinrichting en 1 schoenmakers-uitpoetsmachine (ter vervanging). Gesloopt werden 3 electrische vuilnisauto’s en 5 paarden- wagens voor vervoer van grof afval, terwijl de oude reparatie- auto, in plaats van te worden gesloopt, werd afgestaan aan den Gem. cursus voor werkloozen. Verkocht werden 37 diverse wagens voor paardenbespanning. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 384