16 13 sneeuwruiming. chloorcalcium. 1931 261 1927 1928 1929 1930 1931 17 benzine-motor- Aantal sproei- auto’s. f 32.575,49 17.591,38 50.118,40 5.234,28 7.304,86. VERZAMELING VAN FAECALIEN. a. Ledigen van beerputten. Hieronder volgt een opgaaf van het aantal geledigde beer- Ledigen van putten en de voor die werkzaamheden ontvangen bedragen. beerputten. Als vorige jaren werd, wanneer de weersgesteldheid, ook in Gebruik van den winter bij droog vriezend weer, dit vereischte, wederom een <-- ruim gebruik gemaakt van chloorcalcium. In het geheel werden verbruikt 187.720 (164.080) kg. SPROEIEN. sproeidienst waren aanwezig f 10.066,82 50.533,43® 34.141,80® 33.421,31 31.263,64 Voor den sproeiwagens en 1 electrische sproeiwagen (aanspan). Ook wordt ter aanvulling van het aantal auto-sproeiwagens zoo noodig gebruik gemaakt van eenige der nog aanwezige paarde-sproeiwagens. Het sproeiseizoen duurde van 1 April tot 19 September. Na Sproeiseizoen. dezen datum behoefde nog slechts sporadisch te worden ge sproeid. Uit onderstaand staatje blijkt in welke mate is gesproeid. Aantal sproeida- gen en water verbruik. De kosten van sneeuwruiming (behalve van zand en zout) Kosten der bedroegen in: 1922 1923 1924 1925 1926 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Waterverbruik. JAAR. JAAR. n n 1915 1920 1925 1930 1931 1915 1920 1925 1930 Aantal geledigde beerputten. 624 521 342 307 70.625 82.070 62.902 48.478 Waarvoor is vergoed. 131 113 97 82 67 127.601 m3 r> n n n f 4.206,57® 6.517,02® 4.954,40 4.910,80 4.800,80 Aantal dagen waarop gesproeid is.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 387