16 14 Tonnenstelsel. I LEDIGEN VAN STRAATKOLKEN. AAN- EN AFVOER DER AFVALSTOFFEN. b. Verwisselen van privaattonnen. Het aantal woningen, waar de faeealiënafvoer nog door mid del van het tonnenstelsel moet plaats hebben, blijft geleidelijk verminderen en bedroeg op 31 December nog 98. Behalve deze huistonnen, worden op verzoek van particulieren ook privaat tonnen geplaatst bij bouwwerken. Het aantal dezer laatste gaat uiteraard met de drukte in het bouwbedrijf op en neer. Het aantal uitstaande tonnen bedroeg (toestand op 31 Decem ber van elk jaar) Als vergoeding voor het plaatsen en verwisselen van tonnen bij bouwwerken werd ontvangen f 10.539,75 (f 9.802,50). Door dezen dienst worden geen andere werkzaamheden aan het rioolstelsel verricht dan het ledigen der straatkolken, het welk thans geheel mechanisch geschiedt. Hoeveelheid aan- Het aantal kub. meters aangevoerde rioolmodder bedroeg gevoerde riool-6269 (3906). Een vergelijking voor de jaren 1915, 1920, 1925, 1930 modder. en 1931 wordt aangetroffen in het onderstaande verzamelstaatje van de aangevoerde afvalstoffen. Totale hoeveel- In het geheel zijn verzameld 487.392 (443.333) m3 stoffen, heid aangevoer- waarvan hieronder de specificatie alsmede een vergelijking over de afvalstoffen, vorige jaren volgt. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Totaal. Bouwwerken enz. Huistonnen. JAAR. Diverse stoffen. Totaal. Huisvuil. JAREN. n n n n n n T) n n n n n ri n T) n n 1915 1920 1925 1930 1931 1915 1920 1925 1930 1931 Veeg- en marktvuil. 687 689 798 345 334 453 339 286 120 98 234 350 512 225 236 Rioolmodder, inclusief straat- vuil, dat in de kolken wordt geveegd. 150.019 m3 169.652 285.366 375.179 391.392 21.490 m3 28.043 29.895 32.337 37.402 6.271 m3 3.618 3.574 3.906 6.269 14.138 m3 17.272 20.758 31.911 52.329 191.918 m3 218.585 339.593 443.333 487.392

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 388