16 28 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. II. SPECIFICATIE VAN DE BEDKIJFSREKENING. BATEN. Artikel I. van f f f 7.663,46 f 8.000,— Artikel II. f f g- f 115.290,69 f 86.200,— 10.000,— f 115.290,69 f 96.200,— Artikel IV. a. f 1.775,17 f 2.000,— f 1.775,17 f 2.000,— Transporteeren n Opbrengst wegens verkoop meststoffen enz. Straatmest Faecaliën Paardenmest Diversen Werkelijk bedrag. 53.880,78 4.783,75 12.901,55 26.271,37 2.112,69 4.800,80 10.539,75 569,50 443,40 2.374,93 4.275,63 52.000,— 5.000,— 2.200,— 5.000 11.000,— 8.000,— 3.000,— 1.000,— 3.000,— 4.000,— a. b. e. d. I Verhoogd (onderdeel g.) volgens Raadsbesluit d.d26-10-’31bijl634 Oorspronkelijk begroot. a. b. c. I d. e. 1. I I Vergoeding wegens het verleenen van diensten aan derden door den Ontsmettingsdienst. Vergoeding van particulieren we gens ontsmettingen i Vergoeding wegens het verleenen van diensten aan derden door den Reinigingsdienst. Afhalen van diverse stoffen Ledigen van kolken Schoonhouden van particuliere ter reinen Ledigen van beerputten I Verwisselen van privaattonnen Aanvoeren van puin, fabrieksafval enz. op de depóts j Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 399