8. 9. 10. 11. 16. 17. 21. 22. (Alphabetisch register aan het slot van deel II.) 18. 19. 20. 12. 13. 23. 24. 25. 26. 14. 15. 7. Verslag der Gemeentebelastingen over 1930/31 en 1931, in vergelijking met vorige belastingjaren. Overzicht van de Plaatselijke Inkomstenbelasting en Ge meentefondsbelasting (met 6 opcenten), geheven van ge huwde belastingplichtigen met twee kinderen. Verslag van de Grootboeken der ’s-Gravenhaagsche Ge- meenteschuld. den Keuringsdienst van Waren voor het ge bied ’s-Gravenhage. toestand en de exploitatie van het Open baar Slachthuis. de Gezondheidscommissie. betreffende den toestand van de werken en den uitslag van de exploitatie der Duinwaterleiding, van de Stichting „Centraal Badbeheer”. den toestand en de exploitatie der Gemeente- plantsoenen. betreffende den toestand en de werking van den Gemeentelijken Reinigingsdienst. van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volks huisvesting. de Stichting „Centraal Woningbeheer”. der Stichting „Contrölewoningen”. van de N.V. Maatschappij tot exploitatie van Onroerende Goederen „Stedelijk Be lang”. „Meer-en-Bosch”, Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goe deren. Bouwgrond-Maatschappij „Ocken- burgh”. het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, der Gemeentewerken. van de N.V. Haagsche Bouwmaatschappij (Habo). Gemengd Bedrijf Haagsche Tram- weg-Maatschappij. IV 99 99 99 99 No.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 3