16 29 T VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. BATEN. f f 2.000,— 1.775,17 b. 4.000,— 3.191,50 c. f 30.000,— f 20.713,11 a. f 2.570.000,— f 2.513.761,45 Ontsmet- den b. 70.050,— 62.133,88 c. 26.000,— 23.485,41 d. f 2.645.662,96 memorie f f 68.000,— f 68.000,— Verlaagd volgens Raadsbesluit d.d. 26-10-’31, bjjlage 634 Oorspronkelijk begroot. Werkelijk bedrag. d. e a. b. H f 15.216,65 142,40 3.946,85 24.272,57 64.001,85 1.472,57 65474,42 21.000,— 200,— 3.000,— 30.200,— 50.000,- f 2.656.050,— f f Artikel VII. Bente van kasgeld Transport Vergoeding wegens het wasschen van goederen Vergoeding van particulieren we gens zuiveringen Vergoeding van andere Gemeenten Diverse ontvangsten Artikel V. Bijdrage van het Rijk voor den Ontsmetting sdienst 46.282,22 f 2.645.662,96 40,000,— f 2.706.050,— Artikel VUL Verhaal pensioensbijdragen enz. I Pensioensbijdragen Premiën ziekteverzekering. Artikel VI. Vergoeding door de Gemeente voor de uitvoering van den Reinigings- en Ontsmetting sdienst, alsmede de Marktreiniging Vergoeding voor het ophalen van aseh en vuilnis, de reiniging en de besproeiing van straten en pleinen enz. Vergoeding voor tingsdienst Vergoeding voor het zuiveren van woningen en inboedels van onge dierte Vergoeding voor het extra reini gen van markten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 400