16 7 30 Artikel II. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. LASTEN. Artikel I. a. f f 926.500,- 934.259,71 b. 12.300,— 10.435,32 n C. 18.813,19 2.000,— r d. f 1.593.285,53’ f 1.593.285,53’ a. f f f 33.500,— b. f f 20.635,39 f 30.000,— n n n w n f Zuiveringen: 1. Arbeidsloonen 2. Kosten van tractie 3. Materialen 4. Diversen 21.500,— 100,— 1.500,— 8.000,— 2.400,— n Werkelijk bedrag. 516.654,70 78.571,69’ 34.550,92 14.814,27 70,87 5.750,25 Verhoogd bij Raadsbesluit d.d. 27-6 1932 484.500,— 120.000,— 39.800,— 22.000,— 500,— 7.500,— memorie e. f. n y> 19.690,68 73,44 760,85 5.849,31 1.489,31 27.863,59 8.200,— f 1.593.300,— Exploitatie Ontsmettingsdienst. Ontsmettingen: 1. Arbeidsloonen 2. Paardenkosten 3. Autotractie 4. Materialen 5. Observatie-inrichting Exploitatie Reinigingsdienst. Ophalen van asch, vuilnis en andere afvalstoffen, straatreini ging en besproeiing enz. Verwisselen van privaattonnen en ledigen van beerputten Buitengewone werkzaamheden voor derden Verwerken, afvoeren en verbran den der opgehaalde stoffen Auto-tractie Paardenkosten n n f 1585.100,— Oorspronkelijk begroot.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 401