16 31 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. LASTEN. c. f f f 7.000,— f 5.189,74 Algemeen totaal f f 70.500,— 53.688,72 13.000,- f f 57.500,— 53.688,72 Artikel III. f f 175.800,— f f 177.129,01 Artikel IV. f f f f 208.400,— 206.482,98 Transporteeren n n n w n Rattenbestrijding 1. Arbeidsloonen 2. Materialen 3. Diversen Onderhoudskosten. Gebouwen Bestrating, rioleering, afrastering. Vuilverbrandingsinrichting Materieel Werktuigen, gereedschappen Tuigen en beslag Meubilair Licht- en krachtinstallatiën. Bedden, linnengoederen enz. Baden en geysers Plantsoenen Centrale verwarming Diversen Ondergrondsche zandbergplaatsen Algemeene onkosten. Jaarwedden Hulppersoneel Loopwerk Oorspronkelijk begroot. n n 1.950,— 5.000,— 50,— V r> r> n n n Y) Werkelijk bedrag. 202.334,79 2.343,91 1.804,28 1.936,30 3.249,24 4,20 Verhoogd bij Raadsbesluit d.d. 27-6-1932 n 8.000,— 8.000,— 135.000^— 10.000,— 8.500,— 2.000,— 2.000,— 1.000,— 100,— 200,— 500,— 500,— 205.400,— 500,— 2.500,— a b. c. d. e. f. I: i. j- k. l. in. n. a. b. c. 14.420,93 6.576,30 128.163’77 11.202,53 8.020,17 2.186,58 2 921,52 1.305,75 3,75 154,27 1.693,05 237,61 242,78 177.129,01 1.400,— 177.200,— Y) r> n n n f n f Verlaagd bij Raadsbesluit d.d. 27-6-1932

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 402