16 7 32 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. LASTEN. f f d. e. f. 100,— n 106.045,65 105.000,— n 167.500,— 157.007,33 k. 2.000,— f 751.500,— f n 4.164,23 754.917,815 f 4.500,— 11.500,— 13.300,— 1.400,— Oorspronkelijk begroot. 208.400,— 66.000,— 20.000,— 60.000,— Werkelijk bedrag. 206.482,98 75.332,47 14.600,42 65.700,43 3.172,12 13.661,63 8.999,78 13.201,31 1.238,46 Verhoogd bij Raadsbesluit d.d. 27-6-1932 h. i. 299,55 5.727,98 30.112,28 1.331,— 8.373,55 4.140,81 1.939,25 2.800,10 6.172,57 9.612,02 4.500,— 6.000,— 5.000,— 1. m. 300,— 6.500, — 33.000,— 1.500, — 7.500, — 4.500, — 2.000,— 3.000,— 12.000,— 6.000,— n. o. P- q- r. s. t. u. V. w. X. Ü- z. 3.400,— 754.900,— 3.262,725 4.446,61 7.092,56 754.917,815 Transport 1. Verlofgelden 2. Vacantietoeslagen 1. Ziekengelden 2. Premiën ziekteverzekering. Verplegen van werklieden in zie- keninrichthigen Schoonhouden gebouwen, huishou delijke benoodigdheden en on kosten Arbeidsloonen magazijndienst j Pensioenen en gratificatiën aan weduwen en weezen Aandeel in de storting der Ge meente van bijdragen in het pen sioenfonds voor de Gemeente ambtenaren i Belastingen; kosten der Ongeval- lenwetI Brandverzekeringspremie Bureaukosten, drukwerken, kan- toorbehoeften enz Verlichtingj Verwarming Verlichting en verwarming dienst- woningenI Telephoonaansluitingen Dienstkleeding Huur van rijwielen Huur gebouwen en bergplaatsen I Duinwater Tram-, reis- en verblijfkosten Kosten Invaliditeitswet Wachtgelden Diversen Aandeel in de kosten wegens in koop van diensttijd personeel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 403