16 33 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. LASTEN. Artikel V. 133.690,97 f f 163.300,— 26.000,— n 137.300,— f 133.690,97 f Artikel VI. 166.347,31 f 181.000,— f 14.000,— f 166.347,31 f 167.000,— Artikel VII. 17,85 f 250,— Oninbare posten f f 1.000,- Artikel VIII. Onvoorzien Afschrijvingen Verlaagd bij Raadsbesl. d.d. 26-10-’31, bijlage 634 Renten Verlaagd bij Raadsbesl. d.d. 26-10-’31 bijlage 634 i Oorspronkelijk begroot. Werkelijk bedrag. f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 404