16 16 37 36 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERLIES EIIUNST 1931. -- I- V. f f 7.663,46 115.290,69 n 2.875X077,21 f f 2.879.077,21 VI. Opbrengst wegens verkoop van meststoffen enz. f f 7.663,46 115.290,69 Verhaal 2.744.745,17 f f 2.744.745,17 VIL EXPLOITATIEREKENING NTSMETTINGSDIENST 1931. f f 62.133,88 134.332,04 f 134.332,04 f v n n n n w n n n n v r> Exploitatiekosten Aandeel in de Onderhoudskosten Aandeel in de Algemeene Onkosten Aandeel in de Renten Aandeel in de Afschrijvingen Oninbare posten Exploitatiekosten Aandeel in de Onderhoudskosten Aandeel in de Algemeene Onkosten Aandeel in de Renten Aandeel in de Afschrijvingen Oninbare posten 2.513.761,45 46.282,22 61.747,35 24.272,57 20.713,11 24.272,57 20.713,11 23.485,41 3.727,07 53.688,72 4.741,97 71.265,60 1.637,10 2.987,95 10,70 2.744.745,17 134.332,04 1.593.285,53s 172.387,04 683.652,21s 132.053,87 163.359,36 7,15 2.645.662,96 65.474,42 De wnd. Administrateur, F. Kküük. Exploitatie Reinigingsdienst Exploitatie Ontsmettingsdienst Gezien De Directeur, V. de Groot. EXPLOITATIEREKENING REINIGINGSDIENST 1931. Vergoeding wegens het verleenen van diensten aan derden door den Reinigingsdienst Opbrengst van de vuilverbrandingsinrichting Vergoeding door de Gemeente: voor de uitvoering van den Reinigingsdienst voor het extra reinigen van markten Verhaal van pensioensbijdragen enz Vergoeding wegens het verleenen van diensten aan derden door den Ontsmettingsdienst Bijdrage van het Rijk voor den Ontsmettingsdienst. Vergoeding door de Gemeente: voor de uitvoering van den Ontsmettingsdienst voor het zuiveren van woningen en inboedels wegens ongedierte Verhaal van pensioensbijdragen enz Opbrengst wegens verkoop van meststoffen enz. Vergoeding wegens het verleenen van diensten aan derden door den Reinigingsdienst Opbrengst van de vuilverbrandingsinrichting Vergoeding wegens het verleenen van diensten aan derden door den Ontsmettingsdienst Bijdrage van het Rijk voor den Ontsmettingsdienst j Vergoeding door de Gemeente voor de uitvoering van den Reinigings- en Ontsmettingsdienst, alsmede de Marktreiniging Verhaal van pensioensbijdragen enz

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 406