16 40 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. IX. BEKNOPTE INVENTARIS PER 31 DECEMBER 1931. Boekwaarde. BEZITTINGEN. f f en 546,04 13.180,73 13.726,77 f 2.093.967,28 f 3.327.056,96 f 1.233.089,68 Gezien: De Directeur, N. de Groot. De wnd. Administrateur, F. Kruuk. >1 J» 11 Afge schreven. 57.608,71 2.620,82 35.662,38 68.090,63 57.534,12 5 20.398,30 133,15 4.527,30 2 237,35 2.817,90 31,50 14.448,49 3- 6.197,62 28.485,74 72.057,20 2.623,82 41.860,— 96.576,37 796.162,33 60.511,98 77,39 1- 18.153,86 1.962,32 385.191,26 891.443,42 40.700,— 385.191,26 708 394,53 11,— 34.581,65 23.710,63 44,35 673.803,03 5 1.469.965,36* 105.429,89 386,95 3.878,025 43.407,38 13.794,25» 11.831,93» f 183.048,89 40.689,— Aanschaffings waarde. 92.115,77» 44.108,93 177,50 7.345’20 2.268,85 Grond Gebouwen Houten loodsen Rioleering, bestrating losplaatsen Afrastering Paarden Materieel Automobiele voer- en werk tuigen Werktuigen Gereedschappen Paardentuigen, dekens enz. Meubilair Waterleiding-installatiën Verlichting- en krachtin- stallatiën Centrale verwarming Bedden, linnengoederen enz. Baden en geysers Schrijfmachines enz. Huistelephoon Ondergrondsche zandberg- plaatsen 44.917,91 309,56 3.877,02» 25.253,52

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 408