35 Een overzicht der Gemeenteschulden wordt aangetroffen op bladz. 36 e.v. f 375.000,— 230.000,— Reservefonds van het Grondbedrijf de uitgegeven terreinen ter zake van den woningbouw en de woningexploitatie van de Gem. Hypotheekbank het Noodhypothekenfonds Gemeentelijk Gasbedrijf Gem. Electrisch Bedrijf der Duinwaterleiding van den Gem. Telephoondienst het Openbaar Slachthuis van voor f 252.962.712,45 (f 561,— per inw.). Cijfers betreffende vooraf gaande jaren worden aangetroffen in de Jaarboeken en het Beknopt Jaarboek van het Gemeentelijk Statistisch Bureau. Van de vaste schuld op 31 December 1931 moet een bedrag van f 175.679.048,of 69.4 als geldelijk „productief” en een bedrag van f 77.283.664,of 30,6 als geldelijk „improductief” worden beschouwd. In 1931 was het hoogste bedrag der vlottende schuld f 13.175.000,het laagste bedrag f 5.350.000,het hoogste rente percentage bedroeg 5, het laagste 1. Op 31 December 1931 bedroeg de vlottende schuld f 7.895.000,Hiervan werd geleend „on call” f 1.020.000,en voor een bepaald tijdvak f 6.875.000, 103.000,— 67.000.— 12.000,— 75.000,— 640.000,— 105.000,— 35.000,— 60.000,— de vaste schuld op 31 December 1931 woningbouw enz. inbegrepen) bedroeg Het totaal bedrag (Rijksvoorschotten J, 11 11 11 11 11 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 40