fl 16 16 I X. 0,61s 225.000,89s I 43 42 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Bevolking b. b. a. OPMERKINGEN. Jaar. f 2.545.860,63 f 0,76® 1922 366.336 f 2.825.779,73 f 7,715 f 279.919,10 1923 2.759.671,70s 382.581 7,21s 250.844,79s n 2.409.487,60 1924 2.659.581,39s 250.093,79s 0,64 391.369 6,79s 2.427.630,75s 245.387,55s 1925 2.673.018,31 398.416 6,71 n 6,68 2.505.158,72 1926 2.730.159,61s 408.634 0,55 0,57 2.298.609,59 1927 237.660,61 416.179 2.536.270,20 6,09 233.580,42 0,55 1928 2.410.369,67 425.119 2.643.950,09 6,22 J) >1 226.848,95 0,52s 432.680 1929 2.692.488,93 2.465.639,98 6,22 189.217,83 0,43 1930 437.675 2.616.474,27 2.427.256,44 5,98 J, 2.560.043,67 0,41 184.701,50 1931 449.614 2.744.745,17 6,10 op 31 December. Exploitatiekosten totaal. Exploitatie kosten per inwoner. Vergoeding der Gemeente. Baten (zonder de vergoeding der Gemeente), totaal. REINIGING SNST. Invoering 48-urige werkweek m.i.v. lApril. Besparing per jaar f60.000,— Diverse verzekeringen vorderden f 19.243,— minder dan 'in 1923. Sneeuw ruimen vorderde f 34.142,—. Hoeveelheid huisvuil sedert 1918 verdubbeld. Ingebruikneming nieuw afdeelingsdepöt Scheveningen. 0,65s'„ 2.508.826,91 17 April opheffing Schoonmaakdienst, waardoor een groot deel der algemeene kosten weder ten laste van den Reinigings- en Ontsmettings- dienst kwam. Annexatie van Loosduinen met ingang van 1 Juli vorderde f 8.800,—. Diverse verzekeringen vorderden f 28.807,— meer dan in 1922. Sneeuw- ruiming vorderde f50.533,—. Ingebruikneming nieuw afdeelingsdepöt Oost. Onderhoud vuilver- brandingsinrichting vorderde f 57.673,— meer dan in 1925 als gevolg van de samenvallende vernieuwing van een oven met de 3-jaarlijk- sche revisie van een anderen oven. Gebouwen aschstaal en vuilverbrandingsinrichting in 1926 geheel af geschreven; vandaar rente en afschrijvingen f 67.000,— lager. Autotractie bij ophaaldienst van huisvuilnis en privaattonnen geheel doorgevoerd. Aantal paarden teruggebracht tot 66. Vergoeding voor verwisseling van privaattonnen ingevoerdopbrengst f 10.941,75. 5 October aan vang gedeeltelijken afvoer naar Drente door tijdelijke ingebruikneming reserve-vuilnisbergplaats. Veeg- en ophaaldienst (art. Ia) vorderden f 52.000,meer. De afvoer kosten stegen met f 98.000,—, wegens toeneming hoeveelheden en hoogeren gemiddelden prys per m3 afgevoerd vuil naar Escamppolder. Door lagen prijs f 22.000,— minder uitgegeven aan benzine. Duurtebyslag omgezet in vast loon. Diverse verzekeringen vorderden f94.475,— meer dan in 1921. Sproei- en veegdienst geheel in auto-tractie. Onderhoud vuilverbrandingsinrichting en materieel vorderden onder scheidenlijk f48.000,— en f23.000,— meer. De post: Algemeene onkosten „Diversen”, welke het vorig jaar ten gevolge van een toegepaste afschrij ving op den magazijninventaris zeer hoog was, bedroeg in 1928 f 30.000,— minder. Strenge winter, als gevolg waarvan hooge kosten van sneeuwruiming en ziekengeld. Staking vuilafvoer naar Nootdorp; voorloopige overeenkomst met het R.-K. Kerkbestuur te Loosduinen voor afvoer naar den Escamppolder. In gebruikneming van de stortplaatsenZuiderpark en Westduinen. Onderhoud der vuilverbrandingsinrichting beperkt in verband met de a.s. liquidatie. Stopzetting der vuilverbrandingsinrichting en als gevolg hiervan meerder vervoer van vuilnisstoffen naar den Escamppolder. Vacantie- byslag vorderde f 14.482,89. Afschrijvingen vorderden f 17.600,— meer als gevolg van het sloopen van electiische vuilniswagens. Invoering verhaal premie weduwen- en weezenpensioen f 56.461,01. Sneeuwruiming vorderde f 33.421,31. Baten per inwoner.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 410