17 INHOUD. 10 12 19 20 37 37 3 3 3 7 1. 2. 3. 22 24 24 28 28 29 32 34 34 34 34 35 35 35 35 35 37 37 Stadsuitbreiding. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Bladz. I. II. A. 17 III. Algemeen. Beheer Personeel Gemeentelijk Grondbedrijf. Werken Onderhoud en vernieuwingen Erfpachten Storting canons in eens Verkoopen Verhuringen Geïnde bedragen aan erfpaohtscanons Hypotheken op erfpachtsrechten Boeten en achterstallige erfpachtscanons Erfpachtsfonds Afronding Inbreng van eigendommen Uitlichting van gronden Afboeking van gronden Verschillen in oppervlakte Omvang van het bedrijf Reclame Bemoeiingen van derden in zake erfpachtsuitgiften Commissie van Taxatie en Advies voor het Grond bedrijf Verordeningen B. C. Stadsontwikkeling. Uitbreidingsplannen enz. Stratenplannen Onteigening en aankoop ten behoeve van de Stadsuitbreiding Verbetering van de bebouwde kom Verkoop van Gemeente-eigendommen en ruiling van grond enz. D. Gronden en gebouwen ten behoeve van Gemeente lijke Diensten en Bedrijven E. Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 412