17 2 41 41 41 43 40 40 60 60 62 66 56 56 68 70 72 43 43 44 44 44 47 47 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Bladz. IV. 40 V. 40 VI. VII. VIII. IX. 51 X. 51 XI. XII. 58 74 Sport- en Speelterreinen. Reclame op, aan of in Gemeente-eigendommen. Gemeentelijke Woningbouw. Woningbouw Woningen in aanbouw Wijzigingen in nieuwe woningcomplexen Plannen in voorbereiding Bemoeiingen met toegelaten Vereenigingen en Stich tingen. Aantal toegelaten corporaties Voltooide woningen Woningen in aanbouw Voortzetting bouw Controle op het financieel beheer Controle op het onderhoud Exploitatiecijfers Bemoeiingen met de particuliere bouwnijverheid. Schetsontwerpen Resultaten van den Woningbouw in het algemeen. Vermeerdering Woningvoorraad Diversen. Tentoonstellingen Bezoek buitenlanders Opmeting en karteering. Kaart der Gemeente, schaal 11000 Kaart der Gemeente, schaal 15000 Financieel gedeelte. Bedrijfsrekening over 1931 Verantwoording der buitengewone ontvangsten en uitgaven Uitbreiding in 1931 Balans per 31 December 1931 Verkorte Inventaris per 31 December 1931 B. Grondbedrijf. Rekening Grondbedrijf 1931 (gewone dienst) Rekening Grondbedrijf 1931 (kapitaaldienst). Balans van het Grondbedrijf op 31 December 1931 Overzicht van de wijzigingen in de Balanscijfers van het Grondbedrijf over 1931

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 413