37 36 OVERZICHT di temeenteschulden. 4'/z Doel van de geldleening. Gewone leeninge I. ingegaan met derden. f 1.800.000,— 1953 3‘/2 f 64.925,— 1889 3.000.000,— f 40.600,— 1938 564.160,— 1964 De verdere uitgifte van deze leening is gestaakt. 4.000.000,— 6.000.000,— 656.000,— 14.625.000,— 10.000.000,— 2.905.000,— 3.676.899,21 3.000.000,— 10.000.000,— 7.800.000,— 9.714.000,— 4.000.000,— 1894 1897 1899 1902 1905 1906 1907 1908 1924 1925 1925 1926 1926 1926 1926 3 3 4 4 5 6 5 4>/a 4'/a 4'/2 4*/2 Bedrag der renten van elke scnuld over 1931. 70.320,— 115.800,— 30.135,— 488.750,— 27.810,— 19.170,— Bedrag der aflossin; van elke schuld in 1981. 267.000,— 39.000,— 102.000,— 138.000,— Bedrag van elke schuld op 31 December 1931. 2.550.000,— 8.090.000,— 6.800.000,— 8.284.000,— 3.600.000,— 8.500.000,— 2.473.000,— 2.609.405,68 1.656.000,— 2.826.000,— 660.000,— 600.000,— Jaar, waarin de schuld zal zijn afgelost. 1965 1965 1964 1965 1966 1965 1960 1967 1941 1973 1964 1943 1947 1965 1947 1947 1951 1934 1937 gedeelte van 10.000.000 1919 Mei 1921 1924 1924 1925 1925 1925 13.120,— 12.750.000,— 1.920.000,— 4.640.000,— 3.378.000,— 4.785.000,— 5.590.000,— 2.686.000,— 5.672 000,— gedeelte van 3.000.000 gedeelte van 10.000.000 5V4 5 900.000,— 268.000,— 3.000,— 7.500,— 3.000.000,— 1.100.000,— 132.650,— 119.840,— 9.800,— 92.295,— 393.750,— 114.525,— 121.013,95 118.125,— 372.645,— 315.000,— 379.215,— 164.250,— 90.000,— 44.000,— 8.000,- 153.000,— 75.000- 382.000,— 200.000,— 286.000,— 100.000,- 3.700.000,— 3.380.000,— 272.000,— 2.484.000,— 68.880,— 188.960,— 140.640,— 195.980,— 256.995,— 111.880,— 265.410,— 146.730,— 1.972,— 198.553,33 22.500,— 155.280,— 6.487,50 11.475,— 250.000,— 72.000,— 79.793,28 4.000.000,— 8.000.000,— 6.000.000,— 10.000.000,— 10.000.000,— 5.000.000,— 10.000.000,— 10.000.000,— 116.000,— 7.691.000,— 5.000.000,— 4.000.000,— 500.000,— 6.000.000,— 900.000,— 5.000.000,— 150.000,— 300.000,— 96.000,— 168.000,— 138.000,— 229.000,— 242.000,— 111.000,— 226.000,— 4.891.000,— 5.800,— 5.244.000,— 2.320.000,— 127.500, — 247.500, — 1951 1959 1956 1954 1956 1957 1958 1909 1910 1911 1914 1915 1916 1918 1918 1918 1919 4'/2 4'/z 4'/2 4'/2 Voor aanleg van buitengewone werken, waaronder uitbreiding van de gasfabriek. Voor aanleg van buitengewone werken. Als voren. Jaar, 1 waarin zy is aange gaan. 3'/2 4 4 4 4>/2 4 4'/z 5 4'/4 5 3'/2 3>/2 3'/z 3'/2 Oorspronkelijk bedrag van elke schuld. 5% leening 1925 geheel afgelost. Voor aflossing van leeningenmet het R(jk (hypotheekverstrekking in verband met Rükspremiebouw). Voor aflossing van f 3.000.000,— van de 6 leening 1924 (voorden aanleg van buitengewone werken) -f- restant van de Crisisleening, oorspronkelijk groot f 1.000.000,— restant van de van de voor malige eemeente Loosduinen overgenomen leening, oorspronkelijk groot f 250.000,— (voor crisisuitgaven, transformatoren, G.E.B. enz.). Voor aanleg van buitengewone werken. Als voren. Als voren. Voor bedrijven. Voor aanleg van buitengewone werken. Voor aanleg van buitengewone werken. Als voren. Als voren. Als voren. Voor aankoop grond voor de tweede gasfabriek. Voor aanleg van buitengewone werken enz. ®-4-> E K o Als voren. Als voren. Als voren. Als voren. Voor aanleg van buitengewone werken. Als voren. Als voren. Als voren. Per 7 Mei 1931 is deze leening geheel afgelost. Hypothecaire leening. Voor aanleg van buitengewone werken. Per 7 Mei 1931 is deze leening geheel afgelost. Hypothecaire leening.Per 30 April 1931 is deze leening geheel afgelost. Voor aanleg van buitengewone werken. Hypothecaire leening voor woningbouw. Restant van de leening, die oorspronkelijk f 4.000.000,—groot was; f 3.000.000,— hiervan is opgenomen in de leening f 3.676.899,21 en f 700.000,— is ondergebracht bij de Gemeentelijke fondsen. Hypothecaire leening voor woningbouw. Voor aflossing van de restanten der leening ad. f 10.000.000,— (voor buitengewone werken) en f 5.000.000,— (voor Grondbedrijf en buitengewone werken), beide leeningen a 6 Per 7 Juli 1931 is de f 55.000,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 41