i 17 14 grond, groot 36 m2, gelegen aan de Kazernestraat tegen den prijs van f 30,per m2. Eveneens werd krachtens Raadsbesluit van 3 Augustus 1931 (Bijlage No. 481) van J. L. Lang aange kocht een oppervlakte grond, groot 28 m2 voor den prijs van f 30,per m2. Deze aankoopen geschiedden ten behoeve van de verbreeding der Kazernestraat. In den loop van het jaar werden de navolgende perceelen in Oud-Scheveningen aangekocht ten behoeve van het sanee- ringsplan ten Z.-W. van de Keizerstraat. VEBSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Kadaster Ligging van het perceel. Prijs. No. A.H. 233 62 Weststraat 292-294-296-298. 108 431 1.400,- 13 Juli n Jan-Kistenslop 3-5-7-9-11. A.H. 4.200,- 503 142 24 Augustus 1.400,— 6.700,- 562 636 5.500, - 1.800,— 16 November 689 7 September 12 October Verbetering Oud-Seheve- ningen; aan- koopen. 24 Augustus 24 Augustus 24 Augustus 24 Augustus 13 Juli 13 Juli 13 April 13 April 13 April 27 April 27 April 11 Mei 13 Juli 2 Februari 2 Februari 2 Maart 2 Maart 2 Maart Nummer der bijlage. 431 431 503 503 523 523 Nieuwe Laantjes 78. Jan-Kistenslop 23. Kolenwagenslag 8. Weststraat 167. Jan-Kistenslop 1. Jan-Kistenslop 12 en mede-eigendom van perceel Weststraat 175/177. Weststraat 204 en Jan-Kistenslop ongenummerd. Kolenwagenslag 5. Vuurbaakstraat 98. Drogersdijk 49. Weststraat 282. Vuurbaakstraat 4. Weststraat 357. Weststraat 276278. Weststraat 146 t/m 156 (even nos.). Weststraat 361. Vuurbaakstraat 130. Weststraat 202/Jan-Kistenslop 31. Drogersdijk 45. Weststraat 262. A.H. A.H. A.H. A.H. A.H. A.H. A.H. A.H. A.H. A.H. 162 35 33 50 39 38 41 146 23 27 80 43 76 42 78 8 34 Raadsbesluit 1931. 7 2 73 147 147 147 A.H. A.H. A.H. A.H. A.H. A.H. A.H. A.H. A.H. A.H. A.H. A.H. A.H. I Grootte in m2. A.H. ,A.H. A.H. 'A.H. A.H. 864 1513 2442 2772 1030 1114 1115 545 1029 833 2417 1511 1109 1136 1128 1129 1137 1138 1199 590 598 t/m 602 en 605 1876 331 603 1049 2282 2283 2679 1060 2448 2451 2100 2.750,— 6.500,- 2.200,— 59 37 27 158 30 233 234 271 271 299 431 Sectie. f 2.100,— 1.800,- 1.300,- 3.100,- 2.000,- 1.800,— 4.000,— 1.800,- 2.000,— 2.600,- 1.850.— 2.150,— 900,— 1.900,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 425