39 3S 4 I ii Doel van de geldleening. f f f f restant a) Hiervan wordt f 745,— gereserveerd in het Fonds voor schulddelging. Grootboek A der Genieentesehuld. II. Inschrjjvingen op hl 1.232.000,— 1931 Voor hot Grondbedrijf. 1941 32.718,40 f f f 1.232.000,— Oorspronkelijk bedrag van elke schuld. 1929 1930 1930 1931 1931 1931 1931 1928 1928 1929 Bedrag der renten van elke schuld over 1931. 329.146,88 6.412,50 654.120,— 100.803,03 222.187,50 25.600,— 193.300,— 250.400,— Bedrag der aflossing van elke schuld in 1931. 500,— 1.000,- 1.230,— 2.000,— 7.745,- aangegaan door de voormalige gemeente Loosduinen. 17.225.000,— 500.000,— 6.000.000,— 3.000.000,— 61.000,— 13.500.000,— Jaar, waarin de schuld zal zijn afgelost. 1968 1968 1969 1979 1970 1970 1960 1971 1971 1971 2.191.625,— 5.000.000,— 10.000.000,— 10.000.000,— 15.650.000,— 8.000.000,— 1.000.000,— 45/s 4'/z 4 4 4 4 4 2.166.825,— 4.875.000,— 9.750.000,— 10.000.000,— 15.650.000,— 8.000.000,— 1.000.000,— 12.700,— 125.000,— 250.000,— 7.177.250,— 140.600,— 14.072.000,— 676.665,— 20.247,75 249.750,— 123.187,50 1.769,07 547.155,— 8.000.000,— 152.000,— 15.000.000,— 1926 1927 1927 1927 1927 1927 24.000,— 35.000,— 41.000,— 50.000,— 130.000,— f 291.6'93.524,21 480,— 640,— 807,19 990,— 4.187,50 274.250,— 3.800,— 464.000,— 14.490.000,— 442.800,— 5.400.000,— 2.700.000,— 35.000,— 11.712.000,— 547.000,— 14.300,— 150.000,— 75.000,— 6.500,— 447.000,— 1961 1962 1967 1967 1936 1967 1952 1946 1948 1941 1946 11.500,— 15.000,— 20.910,— 20.000,— 60.000,— f 199.994.050,68 Bedrag van elke schuld op 31 December 1931. 4'/z 47z 4'/z 4’/2 45 s 4'/2| 4'/z 4'/2 4’/2 T3 4 4 33Ai 4' 2 6'/J Voor aanleg van buitengewone werken. Voor schoolbouw. Voor aanleg van buitengewone werken. Als voren. Distributieuitgaven. Voor aflossing van de 6 leening Oct. 1921 f 1.070.000, voor aanleg van buitengewone werken. Voor aanleg van buitengewone werken. Grondbedrijf. Voor aanleg van buitengewone werken en voor aflossing van de 5 leening 1924, oorspronkelijk groot f 5.000.000,—. Voor Woningbouwvereenigingen. Voor aanleg van buitengewone werken. Als voren. Voor aflossing der 5 leening 1918 en 1919. Voor aflossing der 5% leening 1925 en f 3.000.000,—v. de Gem.Hyp.bank Voor bedrijven. Voor aankoop van de buitenplaatsen „O vervoerde”, „De Voorde” en „Steenvoorde”. 4e suppl. G.E.B. en andere buitengewone werken. 5e suppl. G.E.B. en andere werken. Aanleg waterleiding. Raadhuisbouw, 6e suppl. G.E.B. Distributieuitg., G.E.B., beschoeiing R.-K. Kerk enz. 1910 1911 1909/1912 1916 1921 daar, I c waarin zij -g i is aange- gaan. 35

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 42