17 23 In de laatste 10 jaren werden aan aanlegkosten de navolgen de bedragen uitgegeven: In het plan „Oostbroek” werd met den aanleg voortgegaan; de aanleg van een nieuw gedeelte, aansluitende aan het plan van Maatschappij „De Zeestad”, werd aangevangen. In het plan „Groente- en Fruitmarkt” werd met den aanleg van werken voortgegaan. In het plan „Laakhaventerreinen” werd naar behoefte met den aanleg voortgegaan. In het plan „Rembrandt II” werd met den aanleg aange vangen. In de overige bestaande plannen werden eenige voltooiings- en uitbreidingswerken uitgevoerd, terwijl de Dienst der Ge- meenteplantsoenen ook in 1931 regelmatig voortging met het aanbrengen van beplantingen in geheel bebouwde complexen. In den volgenden staat wordt een overzicht gegeven van de in 1931 uitgegeven bedragen voor aanleg. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Plan. f f 802.036,65 183.080,25 Totaal t 985.116,90 Jaar. f „Eik en Duinen” „Segbroek II” „Groente- en Fruitmarkt” „Laakhaventerreinen” „Diverse plannen” Aanleg uit de reserve ten behoeve van verkochte of uitgelichte terreinen 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 n r> n n n n n n Uitgegeven bedrag. r> 1.092.751,73 851.079,17 679.323,77 1.185.790,98 2.115.046,87 1.717.740,49 1.714.568,59 2.056.816,72 1.168.230,30 985.116,90 Uitgegeven bedrag. 110.859,25 151.315,89 61.895,03 200.325,72 277.640,76

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 434