17 25 De navolgende opstelling geeft een overzicht van de plaats gehad hebbende omzettingen van een zg. „oud” in een „nieuw” erfpachtsrecht, welke voor den erfpachter het voordeel bieden, dat o.a. na beëindiging van de nieuwe overeenkomst, aanspraak op vergoeding van den opstal kan worden gemaakt, welke ver goeding bij beëindiging van een zg. „oud” erfpachtsrecht niet plaats vindt. Uiteraard is omzetting der oude overeenkomst voor een vlotte geldverstrekking onder hypothecair verband zeer bevorderlijk. Opgemerkt wordt nog, dat bij bepaling van den canon in de nieuwe overeenkomst de waarde van den ouden dikwijls zeer lagen canon gedurende den tijd, dat de oude overeen komst nog zou gelden, is verrekend. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Jaar van omzetting. Oude canon. Nieuwe canon. n n f n n n T) r> r> n r> Aantal over eenkomsten. f n n n n n n 1920 1921 1922 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 11,45 fel, 86 350,94 21,90 57,36 56,13 98,58 15,84 112,54 45,50 2 1 2 2 4 6 7 2 5 1 1.114,64 131,40 1.626,— 175,20 723,56 1.309,78 530,58 413,40 847,10 156,80

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 436