17 17 26 27 Overzicht der erfpacht! uitgiften 1912 t./m. 1931. TABEL II. STRATENPLAN. n. ni in I VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 1928. 1929. 1927. 1912 t./m. 1926. 1930. 1931. Totaal. m2. Canon. Canon. m2. Canon. Canon. m2. m2. Canon. Canon. m2. Canon. 12.051,05 9423 f 50.394,06 481467 f 54,60 78! 44.918,60 f 46888 161» 19,20 2200 2.200,— 5252! 3.566,80 3188! 4.574,40 6.942,90! 5006!» 213.146,46s 201016. 18.795.0i 13617 2170 5.030,50 3.392,4!' 126,- 98 3212 5.961,70 4.721,50 5619!» 8.214,53 15086'» 12.696,15 69 69,— 2.205,25 2220: 545,60 497 19454' 19.054,10 55468 58.845,10 16,10 46 280 156,80 13408 78.463,35 16721 62.181,13 614! 1.128,— Totaal f 3.430.793,35 316.80 1.443.58 5128 3440. 9027|f 10651 8783 f 5577 82907 135175 24791 169260 162448 103474 96615 56704 4184 155516 8254 1634 14413 25807 840 52571 30946 23920! 3125 61158 8891 12586 43586 5809 18498 31604 28501 16557 22038 3180 19494 1353 43385 28958 23855 36637 27386!» 11116|» 149.272,61 219.229,79 117.170,03 115.590,30 8.726,95 7.528,95 72.831,30 112.251,55 24.106,80 49.387,71 32.118,47 25.233,64 2.610,46 7850 66827 13225 5580 225 9000 4854 1801 4549 3803 1329 3336 339 1729 296 9527 5799 3224 6.639,10 4.158,60 1.336,90 2.643,381 411,24' 1.888,60 355,20 10555 17705 12103 480 1483 2780 1734 2.118' 1.393,69] 10979 6769: 27651 11691» 67312! 9.085,25 12.721,25 138 14712 4885 295 1160 10077 2361 60 3704 5066 1783 2280 f 12612 3762 6471 3940 9068 5.188,20 8.042,10 3.841,25 11.851,95 2.675,60 4.171,75 1.741,80 29650 8385 3179 24254 6062 1201 844 29558 716» 71!» 8.492,20 11.032,50 608,60 42,60 19833; 7837 57758 34548 23855 92910 52091 27057 26.571.9»! 5.345.0»! 42.971,9» 1.770,75 90,— 29.889,70 12.417,— 2.902,70 32.466,80 6331!» 4014 5997!» 68132!» 12443 25.692,70 3.769,35 6.448,— 9831! 14280|» 263 5212 2060 416,82 8.646,40 2.260,— 1.388,75 30.600,41 460;» 19754!» 320,85 75,- 13.916,45 6.618,50 1.801,— 4.531,53 2.236,— 2.508,— 9.962,70 1.382,50 246,15 20.216,52 30,— 5.697,90 3.441,90 5.822,67 73.687,10 16.678,55 8.611,72 7.510,— 12.696,76 4.029,80 1.397,- 71.172,06 7.528,95 72.885,90 120.190,30 153.360,70 33.716,45 150.655,11 219.475,94 143.635,55 118.406,05 156.062,60 52.829,61 37.941,14 80.630,— 230.241,83s 32.471,95 52.329,78 40.592,10 242.532,11 32.401,60 173.458,79 6.955,51 40.101,12 1.260,— 23.277,70 1.800,— 25.537,39 2.610,46 8.224,25 86.767,89 21.372,20 27.298,51 39.095,39 6.969,16 31.187,50 30.507,25 31.840,22s 90.930,75 30.211,06 22.688,91 8.753,61 29.649,42 6.541,10 44.064,43 35.637,25 15.516,60 451.752,10 33.872,54 53.852,50 M »- Copernicuslaan Eik en Duinen Rustenburg I Transvaalkwartier Oostbroek Wouwermanstraat Groente- en Fruitmarkt Laakhaven Spoorwijk Laakwijk Laakkwartier Rijswijkscheweg Binckhorst Van-de-Wateringelaan Voorburg Jacob-Mosselstraat H.-Zwaardecroonstraat Molensloot Marlot Wassenaarscheweg Waalsdorperweg Klattepark Wagenaarweg Westbroekpark Nieuwe Duinweg Belgisch Park Harstenhoek Circus Gevers-Deynootplein Zeekant Seheveningen -Oost -West Visschershaven Westduinweg Scheveningsche Boschjes Binnenstad Loosduinen Benoordenhoutscheweg 17.190,— 1.800,— 303,75 7.938,75 64.249,85 17.841,46 22.254,11 3.601,10 29.238,18 1.747,50 31.470,26 31.261,65 15.516,60 155.081,82 15.851,04 20.579,20 34.537,58 1.034,30 83.059,89 9439| 49.748,93 5.439,20 147.047,03 12.659,80 1.307,20 6.955,51 I» 36.708,72 1.260,— 47.014,34 13.862,20 12.831,— 38.936,39 6.969,16 22.343,15 26.348,65 29.902,52s 3891 1391 89131'» 111.623.09 85.812,75 1.347,75 55,20 13.031,55 12.353,50 118,— 908,75 ----- - W I ’92224|f 273.366,37 11047£>|f 167.601,36' 194501|f 288.768,81| 294386ol 19635;» 5550!» 38715'» 3020 Duindorp Houtrust I II III Segbroek I II Laan v. Meerdervoort I II m2. 15255 6008 I 12600 8.224,25 5.509,65! m2. 44.520,35 12.904,40 25.69]j 1812552ifl.952.981,75 342479^ 373.989,lö| 291625 f 374.085,91 66352 5577 82985 143025 159644 37543 169720 162448 129335 98856 133460 56585 36943 73138 213722 20999 58764 37596 226658 26946 142784 14413 28827 840 16535 5580 24145 3125] 10979 113964 14899 27547 43715 5809 25267 35407 30465 89634 21488 22813

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 437