17 29 Overzicht van de verknopen 1912 t./m. 1931. f 96.590,99 29.345,90 52.026,76 De opbrengst van de in 1931 verhuurde en verpachte eigen- Verhuringen, dommen beliep f 177.963,65 in totaal, verdeeld over de navolgen de rubrieken als volgt: Gronden Bouwterreinen Uitgegeven terreinen f 177.963,65 Deze verhuurde eigendommen behooren te worden onder scheiden in: a. die, welke krachtens besluit van den Raad in den vorm van verhuring worden geëxploiteerd (Uitgegeven Terreinen); b. die, welke in afwachting van de definitieve bestemming voorshands weerden verhuurd (Gronden en Bouwterreinen). Van de onder a bedoelde gronden (waaronder mede zijn te rangschikken de ten behoeve van Gemeentelijke diensten en instellingen in gebruik genomen gronden) was op 31 December 1931 aan particulieren verhuurd een oppervlakte van 5.086 m2 voor opslagplaats aan de Laakhaven met een jaarlijksehe op brengst van f 7.957, Voorts waren mede verhuurd de aan het Nachtegaalplein gelegen tennisbanen tegen een huurprijs van f 600,per jaar. I VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. m2. Bedrag. Jaar. n Totaal 155 704 f 3.765.231,88 1912 1913 1914 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 8 532 1 642 1 210 2 200 9 250 2 106 2 878 878 14 3 196 2 440 2 722 5 923 9 287 18 675 37 576 47 175 f r r n n n n n n n n n n 188.102,— 37.366,— 23.574,— 46.200,— 138.750,— 57.960,— 71.975,— 27.310,— 100,— 65.518,— 68.320,— 65.869,50 127.907,25 74.285,62 349.349,85 1.170.460,98 1.252.183,68

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 439