17 39 F I 500.000 P 500.000. I92G 1927 1926 1929 1930 1931 F 1.000000- ERFPACHT SFOMDS RESERVEFONDS GRAFISCHE VOORSTELLING VAN HET KAPITAAL VAN HET ERFPACHTSFONDS EN VAN HET RESERVEFONDS DER "UITGEGEVEN TER REIN EN" OP HET EIND VAN ELK JAAR VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 448