n iv. ft woningcomplex IV. pakhuizen in Gem.woningcompl. I woningcomplex Spoorwijk II C. 43 42 I I I Leening aangegaan met Doel van de geldleening. 68.707,21 HI. f 3.562,11 f December 1929. 31 70.000,— f 1' 4’/2 0 o L Reservefonds van den Gem. Telephoondienst. H Trekweg ,5 IV. woningcomplex Reservefonds van het Openbaar Slachthuis. 14.722,971 96,44 III. 49 763,31 31 December 1929. 15.000,— 49.705,60 294,36 49 2.544,36| 30 April 1931. 50.000,— 1932. jReservefonds van het Grondbedrijf. 4 °/o 5.344, IS 39 1932. 9 Mei 5.344,19 464.490,25 48 Reservefonds van het Gem. Eiectr. Bedrijf. 1932. 30 April 464.490,28 3.841.184,W f 3.914.511,45 f n n met eigen fondsen. Bouw woningcomplex Duindorp 31 December 1929. 31 December 1929. n n n Oors; ronkelyk i bedrag van elke schuld. 7.364,60 9.106,92 316.334,64 3.014,82 31 1 31 31 31 Vervaldag der eerste annuïteit. 199,43 152,66 Bedrag van het aflossings- bestanddeel in elke annuïteit in 1931. 442,94 497,86 2.271,48 2.749,0’ 2.944,61 13 14 48 39 Gedeelte van de aan de „Vereeniging Juliana Kinderziekenhuis te ’s-Gra- venhage” verstrekte leening voor den bouw en de inrichting van haar ziekenhuis in de Westduinen. Bouw brandstoffen- en kippenhokken. n n r> n woningcomplex Vuurbaakstraat. Voorschot 2e compl. Alg. Coöp. Woningvereeniging. Voorschot le compl. Woningbouwver- eeniging ’s-Gravenhage. Gedeelte van de aan de „Vereeniging Juliana Kinderziekenhuis te 's-Gra- venhage” verstrekte leening voor den bouw en de inrichting van haar ziekenhuis in de Westduinen. n Spoorwijk Duindorp Ill. III. III. IV. den Dienst der Stadsontwikkeling en Volks huisvesting (gereserveerd op de balans). Fonds voor uitkeeringen aan personeel, vallende onder de Verordening No. 10 van 1927. Reservefonds van den Gein. Telephoondienst. 6.921.66 8.609,06 314.063,11 3.014,8! 737,52} 862,14 14.924,87 72,46 19,28 49 14 49 48 48 48 46 46 48 47 45 40 2.957,18 3.000,— 1.025,08 15.605,14 254,44 10.177,44 7.124,21 5.088,72 3.562,11 2.544,36 7.124,21 973,60 2.544,36 8.141,01 2.576,51 49.908,87 14.288,87 5.942,89 2.839,03 6.149,53 1.740,02 2.216,36 432,75 5.875,36 129,50 1.971,53 32,15 1.285,79 900,06 642,90 450,03 321,45 900,06 227,80 321,45 4.800,46 325,51 6.589,14 1.886,46 750,81 409,31 886.59 229,72 305,78 65,20 1.103,10 25 49 49 48 49 49 49 49 49 49 49 Bedrag van elke schuld op 31 Dec. 1931. V. Annuïteitsleeningen, 450,03|f aangegaan I 49 Bedrag der rente, waar tegen de gelden zijn opgenomèn. III. IV. III. III. III. III. III. III. I 31 December 1931. 31 December 1931. 31 December 1931. 30 April 19.772’3] 300.997,591 4.907,65 196.306,35 11 137.414,43 98.153,11 68.707,21 49.076,58 137.414,43 16-345.61 i 35 49.076,58 69.434,04 49.696,76 956.071,69 273.722,58 114.628.75 53.584,38 116.067,66 33.332,5! 42.151,69 8.102,61 I 104.947,11 31 December 1929. 1 Mei 1930. 31 December 1929. 31 December 1929. 31 December 1929. 31 December 1929. 31 December 1929. 31 December 1929. Bouw woningcomplex Westduinweg II. I Duindorp III. j Fonds tot bestrijding der kosten, voortvloeiende uit de Ongevallenwet. F.rfrtonVif Bedrag der annuïteit in 1931. de woningexploitatie. I Onderhoudsfonds terzake van de woningexploi- tatie. Reservefonds van het Gem. Eiectr. Bedrijf. Reservefonds der Duinwaterleiding. December 1929. Mei 1930. December 1929. December 1929. December 1929. 31 December 1929. 31 December 1929. 31 December 1929. 31 December 1929. 31 December 1929. 31 December 1929. 31 December 1929. 50.631,84 31 December 1929. 975.000,— 31 December 1929. 279.141,76 116.098,04 54.760,20 118.614,54 33.992,43 43.030,— 8.289,90 108.115,95 I uit de Ongevallenwet. Erfpachtsfonds. Boetenfonds. Fonds voor ambtenaars-eigen-pensioenen. Gemeentelijk Brandverzekeringsfonds. I Reservefonds van het Grondbedrijf. I Reservefonds van de Hj’potheekbank. Reservefonds van het Noodhypothekenfonds. III. p Reservefonds ter zake van den woningbouw en zes woningen in Laakweg I en II. woningcomplex Duindorp III. brandstoffen- en kippenhokken, woningcomplex Duindorp Spoorwijk complex Reservefonds ter zake van den woningbouw’ en de woningexploitatie. 20.144,25 304 855,75 5.000,— 200.000,— 140.000,— 100.000,— 70.000,— 50.000,— 140.000,— 17.000,— 50.000,— 83.224,16 Duindorp IB. Wijzigen, omleggen en aftakken bin- nenleidingen, duinwatervoorziening in Gem. woningcomplexen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 44