I ■r n 11111111111 ui •Ge.me.e.nte^omin@en VOLTODIDEL-I 17 42 9oo 7oo •5 r (P 2 t*» 2oo p loo In Spoorwijk II B werden drie winkelpuien gewijzigd en van spiegelglas voorzien. Verder werd in het complex Duindorp II een gedeelte der gevels voorzien van een houten friesbetimmering met afdekking. Gedurende het afgeloopen jaar werden in verschillende woningcomplexen, naar aanleiding van desbetreffende aan vragen, totaal 140 schuurtjes op de achterterreinen geplaatst, terwijl bovendien ten behoeve van eenige bewoners in Scheve- ningen, die een kleinhandel in viseh uitoefenden, bergruimten werden gemaakt, bestemd voor het plaatsen van bakfietsen. In het complex Contrólewoningen werd de groote zaal van het hoofdgebouw betimmerd en gerestaureerd, terwijl ook in de betreffende woningen belangrijke verbeteringen werden aan gebracht. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. CM 600 ^00 4oo Z)oo O' CM M- CM O) O) o po cm O' <0 m O CD C*

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 451