17 rcn' 4 sl 45 1931 kwamen nog gereed het 4e woningcomplex der Woning- bouwvereeniging ,,’s-Gravenhage”, het 2e complex der Woning stichting „Ons Belang” en het 5e complex der R.-K. Woning bouwvereniging „Verbetering zij ons Streven”, waardoor het aantal complexen tot 46 en het aantal woningen tot 6285 steeg. De Vereeniging ,,’s-Gravenhage” stichtte het grootst aantal woningen, t.w. 869, de Loosduinsche Woningbouwvereeniging heeft het kleinste aantal, 60 woningen, in haar bezit. Omtrent de huren en de huurderving geeft de volgende opstel ling een overzicht. Overzicht huurinning in de jaren 1920 t./m. 1931. >3 3 s rt De cijfers in dezen staat doen zien, dat het verlies wegens huurderving in 1931 weer lager was dan in 1930 en 0,26 beneden de als normaal beschouwde twee procent der bruto huur bleef. Geen huurderving kwam voor in de complexen der Loosduin sche Woningbouwvereeniging en van de Woningstichting „Ons Belang”; procentueel het hoogst 7 J/2 was de huurderving in het minder gunstig gelegen woningcomplex der Vereeniging ,,’s-Gravenhage” aan de Spaarnestraat. Vermelding verdient, dat in het boven gegeven bedrag voor „leegstaan” f 7.770, verlies is begrepen wegens huurderving van winkelhuizen en pakhuizen. Enkele partieele en bovendien financieel weinig beteekenen- de huurwijzigingen kwamen in de verslagperiode tot stand. >3 i >3 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Bruto huur. Totaal. 0.09 32,— 0.006 0.30 1.17 Voorloopige cijfers. Aantal woningen op.- „1.792.525,— „1.845.270,— „1.916.428,— Ontvangen huur. Onver huurd. 157,15 0.03 806,13 0.10 Aan het einde van het jaar. 0.17 0.11 0.23 0.12 0.30 0.26 0.30 0.26 0.21 0.21 0.25 0.21 31 Dec. VEREENIGINGSWONINGEN. 1 Jan. 295,— 189,15 0.036 Ifen 1921 1922 1923 1921 1925 192.1 1927 1$“ 192 j 198" 193' 516.728,— 811.976,— „1.024.207,— „1.160.961,— „1.435.814,— 2 1-4^2 Huurschuld. u 'O 5 >3 2 274,40 0.085 f 467,44 0.06 1.208,84 0.118 223,80 0.022 723,10 0.06 „1.755,30 0.12 „1.219,53 0.07 „2.209,21 0.13 „1.805,97 0.10 843,24 0.05 „1.264,24 0.07 „1.257,67 0.06 f 545,04 562,59 „1.850,85 „1.194,71 „3.511,09 „3.780,78 „4.861,49 „4.479,81 „3.695,01 „3.848,28 „4.717,— „4.299,41 c 0 516.539, 1„ 810.702,15!„ '„1.022.774,05 „1.156.786,90:„ 3.451,— '„1.424.223,32{„ 9.835,38 0.69 „1.610.399,99'„17.901,48 1.10 „1.660.958,02 „38.941,77Ï2.29 „1.755.967,61 i „34.751,42 1.94 „1.810.645,20^33.781,56 1.83 „1.882.340,88^32.822,88,1.71 „1.971.064,41'„33.737,16 1.68 1 I 1157 1738 1450 f 321.105,—f 320.809,59/ 1738 2183 1960 2183 285812520 2858,315913000 3159 3873 3520 {3873 4928 4400 4928 5019 4970 „1.629.521,— 5019 5409 5210 „1.702.109,— 5409 5525'5460 5525 5808'5670 5808 5910 5860 5910 6285 6100 „2.006.059,— I I 21,60 0.006 f 1.273,57 0.16 1.432,64 0.14 4.174,10 0.36 „11.590,68 0.81 „19.121,01 „41.150,98 2.42 „36.557,39 2.04 „34.624,80 1.88 „34.087,12 1.78 „34.994,83 1.74 Huurverlies. •o s i -ó S o Oninbaar, j o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 454