s 17 17 49 48 Igingen en stichtingen gebouwde woningen (naar complexen). door toegelaten vereeni TABEL VII. Exploitatie-overzicht van I I 128 I 201 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. EN VOLKSHUISVESTING. VERSLAG STADSONTWIKKELING 1 1,11 c. a. 5 3,18 c. a, 2 1,59 ’s-Gravenhage 0,90 Ons Belang II 1 0,78 Tonido Volksbelang c. a. 6156 6284 1,80 22525 383 1,70 1261 20,07 3,66 In totaal om diverse redenen I II Patrimonium I II Aantal woningen. 3 1 3 1 1 1 9 2 Onver huurd. Stand op 31 December 1931. Waarvan niet tot het gezin behoorend. 3,70 1,55 0,52 3,55 0,99 4,26 1,03 2,24 0,35 5,10 0,88 1,52 0,43 Aantal bewoners. 841 253 161 229 113 197 198 536 1315 319 744 1087 319 210 426 286 239 559 993 786 646 714 142 335 298 618 285 358 476 749 330 468 203 60 173 389 435 1187 282 500 840 362 291 446 373 872 882 16 7 5 6 10 5 13 6 10 4 7 1 0,83 0,55 2,41 2,69 0,80 2,87 1,25 1,90 2,77 1,49 2,01 1,62 1,75 3,63 1,26 1,34 1,21 1,50 0,49 37 14 4 52,38 34,62 33,33 30,67 32,87 22,58 29,85 24,32 7,81 20,34 14,73 3,23 3,70 9,26 8,29 6,81 0,71 16,18 27,66 31,29 20,18 1,67 16,67 22,68 23,13 24,91 16,59 16,87 7,84 Gemiddeld aantal I bewoners 3,81 3,05 3,16 4,98 2,90 3,86 3,67 3,62 3,70 3,47 3,88 4,23 4,98 3,62 3,33 4,61 4,43 5,43 5,23 4,16 4,79 3,55 3,16 3,01 3,20 4,85 3,72 3,89 3,35 3,11 7,14 1,92 5,26 0,67 0,28 1,08 4,48 0,77 7 2 6 5 19 14 7 15 26 12 2 3 3 9 10 17 5 9 3 1 6,36 0,77 1,38 1,94 1,06 1,— 22 18 19 46 117 21 60 63 5 12 19 2 2 10 16 13 1 33 13 18 7 56 23 7 17 46 11 21 1 1 1 45 43 93 23 10 2,63 5,84 4,59 1,09 2,19 van het aantal bewoners. 3,76 3,92 4,12 3,20 3,54 3,66 3,23 3,93 3,80 3,76 3,- 5,24 3,54 3,37 2,72 3,13 2,79 294 114 60 120 97 268 2)’l 285 20,— 9,21 35,67 25,84 6,86 12,88 19,66 13,10 16,68 1,85 5- 3,03 39,47 31,39 20,31 25,27 5,46 V. van het aantal woningen. 7 2 7 12 3 25 11 279 113 60 120 96 260 284 3,06 1,77 3,05 2,53 3,54 1,06 2,19 2,02 2,39 3,76 0,95 0,70 1,05 3,77 1,79 1,71 0,64 1,39 0,42 0,70 92 23 1 20 22 62 71 11 3 6 23 3 5 89 76 150 89 101 130 232 84 123 54 20 33 110 129 437 90 179 I II III IV V onbewoond I 4 3 1 5 2 1 1 w.w. 103 won. 10 w.w. Aantal woningen bewoond gezinnen. I II III 1 4 2 w.w. 1 w.w. 2 2 1 w.w. Wisseling van i bewoners. 3 8 21 1 w.w. 1 3 w.w. 14 1 W.W. 1 90 76 157 M) 89 102 'l 132 234 2> 84 126 2 54 20 33 114 2 137 458 91 183 Deimanstraat Wouwermanstraat 'de-Ruyterstraat I Kampstraat De-la-Reyweg Naam der Vereeniging of Stichting met aanduiding van complex. 223 83 51 472 42 52 57 150 3| 356 93 201 259 64 59 s) 129 62 54 108 193 191 14111 204 47 113 5 won. 10. ww. 128 1. II. III. - IV. (Lsd.) I II I II III IV ons Streven Oranjerivierstraat Goudenregenstraat De-la-Reyweg Lijsterbesstraat Moerbeiplein Noordpolderkade Gooilaan Gevers-Deynootstraat j Fisherstraat iKotterdamschestraat |2e Messstraat Wilhelminastraat Paulus-Potterstraat Spaarnestraat Vlierboomstraat l Larenschestraat Corn.-v.-d.-Lijnstraat i) 1 w w. in gebruik als kanto or der Vereeniging. 1 wiming’weT^eSb'uurd^d^c^niet bewoond. Die Haghe Loosduinsche Woningbouw vereen. Luctor et Emergo I II Mischkenoth Israël Nutswoningen I van het aantal i oewoners woningen. per woning. Maretak- en Maagdepalmstraat Morelstraat Prins-Hendrikstraat c. a. Paulus-Potterstraat Frans-Halsstraat Wesselsstraat Wesselsstraat Parallelweg Scheepersstraat Vaalrivierstraat Durbanstraat Rembrandts traat Paulus-Potterstraat Ribesstraat Harstenhoekplein Kritzingerstraat Herzogstraat V aalri vierstraat Paardenbergstraat Dr.-Schaepmanstraat Wesselsstraat Hendrik-Zwaardecroonstraat Vereeniging van Trampersoneel Verbetering zij 221 83 51 46 39 51 54 148 I 355 92 I 192 I 257 64 58 62 54 103 190 189 135 45 Ligging van het complex. Alg. Coöp. Woningvereeniging I III IV V Beter Wonen I II De Goede Woning II I Ons Huis (Lsd.) j Onze Hulp is i. d. Naam des Heeren^I M Openbaar Belang II III (Lsd.) I II j Hoefkade ÏHoefkade v.-Beyerenstraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 457