ll m 45 44 - 5 °/o j! Woningcomplex. Schulden aan het Rijk wegens op grond van artikel ir Woningwet ontvangen voorschotten (Gemeentebouw). VI. f f 50 f f 50 50 25 Mei 1919. 24 Juni 1919. 35 22 December 1919. 101.361.2! 35 9 Februari 1920. 2.629.628.51 50 7 Januari 1921. 75 50 75 35 46 24 Januari 1925. 35 50 50 5 °/o 75 721.342,74 28 October 1922. 50 75 50 50 75 25 50 75 75 75 50 f 21.302.828,51 f23.176.181,785 30 April 1921. 17 Februari 1922. 26 April 1923. 14 Juni 1923. Kolenwagenslag II. Kortenbosch en Westeinde. Oorspronkelijk bedrag van elke schuld. 3 April 1924. 23 Maart 1922. Vervaldag der eerste annuïteit. Bedrag der l rente, waar- i tegen de gelden zyn j opgenomen. 5 °/o 5 5 5 5 5 5 7o 5 °/o 5 °/0 5 7o 5 143,13 2.958,12 50 50 Overgenomen van de voormalige gemeente Loosduinen. 9 September 1916. 2 April 1918. 24 Juli 1918. 24 Januari 1923. 25 Januari 1923. 10 Maart 1923. 5 April 1922. 17 Maart 1923. Bedrag der annuïteit in 1931. 138.521,3' 47.832,1» 692.370,1a 1.646,411 515.019,99 1.418.609,94 82.165,0» 149.915,58 5.133.342,77 62.083,05 2.993.115,0» 335.698,7» 576.145,08 1.131.264,61 419.596,81 50 75 1.956,40 609,21 8.818,22 19,93 6.235,30 38.594,87 2.575,15 26.342,73 123,79 6.624,51 456,10 18,09 29.994,70 7.182,93 4.545,60 8.925,33 873,74 5.691,17 162,62 1.116,74 38.269,97 122,86 6.104,06 7.488,88 711,76 4.280,70 482,92 857,63 40.537,44 696.295,OU 162.421,11’ 54.572,16 789.931,33 1.854,73’ 580.200,82 1.814.222,56 126.194,80 2.867.000,— 41.652,90 751.618,72 160.000,— 1.004,— 3.263.161,60’ 398.346,47 613.000,— 1.203.629,58’ 426.681,— 767.485,76 83.378,71’ 158.255,86 5.418.959,71 63.000,— 197.205,86 1.060.411,45 364.965,— 636.444,89 259.999,99’ 418.327,54’ 73.391,31 418.863,89 151.649,981 1.004.520.3» 359.652,95 607.394,4' 256.722,7» 410.229.93 72.323,0» 396.786,83 156.190,94 865,4a 7.399,91 2.486,31 35.989,27 84,50 26.433,95 j 100.526,07 6.992,45 139.221,52 1.851,89 36.498,61 7.113,60 55,63 158.476,86 24.327,02 33.580,14 65.934,83 21.897,27 42.042,87 4.279,— 8.669,26 296.850,61 3.233,16 13.991,76 58.089,34 18.730,— 34.864,45 13.343,20 21.412,01 3.766,44 22.945,36 Laakweg West en Westduinweg II. Buiten Haag (Fronemanstraat). Afvoerkanaal II en III, bouwvoorschot. Verbetering zij ons Streven III, grondvoorschot. Kolenwagenslag III. Afvoerkanaal II en III, grondvoorschot. Buiten Haag (Fronemanstraat). Trekweg II. Laakweg V. Afvoerkanaal Oost, bouwvoorschot. Spoorwijk I, bouwvoorschot. Spoorwijk I, grondvoorschot. Afvoerkanaal IV, bouwvoorschot- Afvoerkanaal Oost, grondvoorschot. Proefwoningen (Westduinweg). Trekweg III. Afvoerkanaal IV, grondvoorschot. Hofje „Vredebest”. Spoorwijk IIA, bouwvoorschot. Spoorwijk IIA, grondvoorschot. Contrölewoningen, bouwvoorschot. Contrölewoningen, grondvoorschot. Ockenburgh. St. Joseph, grondvoorschot. St. Joseph, bouwvoorschot. 10 Januari 1923. 28 October 1923. 7 September 1923. 18 September 1923. 16 Maart 1924. Trekweg I. Kolenwagenslag II. Afvoerkanaal I. 21 Juni 1921. 17 April 1922. 30 September 1922. 4 October 1922. 3’/8 °/o 37/s °/o 3’ °/o 3’/s 37/s 4>/4 47< °/o 47* ’/o 474 474 4 74 °/o 47« 4 74 °/o 5 °/o 5 »/o Bedrag van elke schuld op 31 Dec. 1931. I Bedrag van het atlossings- bestanddeel in elke annuïteit I in 1931.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 45