17 53 TABEL XII. In aansluiting’ hieraan volgt een overzicht van het aantal woningen in de jaren 1919 tot en met 1931 door de Gemeente, woningbouwvereenigingen en -stichtingen en de particuliere bouwnijverheid gebouwd. Ge meente. TABEL XIII. Percentage, hetwelk Gemeente-, vereenigings- en particuliere bouw uitmaakt van den nieuwbouw. Mede wordt hieraan toegevoegd een overzicht van het percen tage, hetwelk Gemeente-, Vereenigings- en particuliere bouw uitmaakt van den nieuwbouw, over de jaren 1925 tot en met 1931. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Gebouwd door: Particuliere bouwnijverheid. JAAR. Totaal. Totaal. 228 Nieuwbouw Gemeente. JAAR. Totaal. 228 4,6 Bruto, d.w.z. her- en verbouw inbegrepen. 2) Hierin is een aantal van 38 woningen begrepen van de Nat. Verg, van Werklieden. Woning bouw vereeni- gingen. Waarvan met steun. Waarvan zonder steun. 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 Abso luut. 569 414 442 237 474 426 793 807 819 848 569 414 442 237 In v. tot. 996 178 390 116 283 177 300 In v. tot. 498 589 1131 2297 2147 941 358 536 1771 3734 3652 3405 3604 3545 4371 236 181 430 883 954 1530 1680 3385 3838 3624 3802 3701 4793 1522 1638 2985 4589 4017 4005 3603 4513 4670 4015 4085 3878 5321 3336 4326 4484 3758 3887 3622 4899 17,5 9,6 9,9 6,3 In v. tot. 79,5 86,3 81,4 90,7 92,7 95,1 89,3 734 770 1561 3180 3101 2471 2038 3921 3838 3624 3802 3701 4793 3,0 4,1 8,7 3,0 7,3 4,9 6,1 Woningbouw vereenigingen. Abso luut Particuliere bouwnijverheid. Abso luut. 314 442 631 602 97 686 996 178 390 154 283 177 300

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 461