17 I 54 TABEL XV. Overzicht van het aantal gestichte woningen per 1000 inwoners, berekend naar de bevolkingscijfers op het einde van ieder jaar. Tabel XIV (bladz. 56/57) geeft een vergelijkend overzicht van de vermeerdering van den woningvoorraad in de vier groote steden. Deze gegevens werden welwillend verstrekt door de Directeuren van de Woningdiensten te Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ten slotte geeft het overzicht in tabel XV van het aantal gestichte ivoningen per 1000 inwoners, berekend naar de bevol kingscijfers op het einde van ieder jaar, een vergelijking van de intensiteit der woningproductie in de vier groote steden ge durende de jaren 1917 tot en met 1931. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. ’s-Gravenhage. Utrecht. Rotterdam. Amsterdam. Jaar. inw. 57463 13965 82510 6,23 7,61 8,81 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 Voltooide woningen. 1013 1401 1972 737 3178 6811 5216 8296 9135 9394 7091 5965 7354 7934 7013 1,58 2,18 3,05 1,14 4,61 9,78 7,39 11,65 12,72 12,93 9,65 8,02 9,81 10,55 9,15 837 1763 2034 1487 3363 5353 3477 5190 5804 6848 7313 4436 3896 2631 3031 2121 1725 1522 1638 2985 4599 4017 4005 3603 4513 4670 4015 4085 3878 5321 Per 1000 inw. 281 260 392 312 1549 1219 1286 555 910 1084 868 792 1005 1688 1764 1,67 3,52 4,02 2,88 6,42 10,06 6,48 9,55 10,51 12,24 12,87 7,72 6,73 4,49 5,16 6,15 4,90 4,23 4,61 8,25 12,55 10,50 10,23 9,04 11,04 11,22 9,44 9,44 8,75 11,77 2,08 1,90 2,83 2,22 io’77 8,32 8,65 3,70 6,07 7,18 5,72 5,22 6,56 11,— 11,29 Voltooide woningen.] Totaal aantal woningen Gemiddeld per 1000 inw. 52697 I 6,95 I Per 1000 i Voltooide Per 1000 inw. woningen.; inw. Voltooide Per 1000 woningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 462