i .1. Ï.I l f 17 17 1 1 1 I 3 s .i i ■g s IS a s- C8 C-, 1 56 57 XI. DIVERSEN. Van 9 Mei t./m. 9 Augustus 1931 werd te Berlijn een langs verschillende Bezoek buiten landers. ien woningbouw enz. over het jaar 1931. Overzicht van den stand van De Directeur, P. BAKKER SCHUT. 5 g. g JS g 3 b£ Van 9 Mei t./m. 9 Augustus 1931 werd te Berlijn een Bouw- tentoonstelling gehouden, waaraan een Internationale Afdeeling verbonden was voor Stedebouw en Volkshuisvesting, aan welke tentoonstelling door den Dienst der Stadsontwikkeling en Volks huisvesting werd deelgenomen. Op de van 8 tot 12 September 1931 te Nieuw-Helvoet gehou den tentoonstelling van het Instituut Stad- en Landschap van Zuid-Holland werd door den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting deelgenomen met een inzending teekeningen en foto’s. De volgende buitenlandsche bezoekers werden in het verslag jaar rondgeleid door de stadsuitbreiding en J woningcomplexen: 31 Maart: 30 Fransche adspirant-Ingenieurs en Architecten van Ecole Spéciale des Travaux Publiés te Parijs; 25 April: een hoofdambtenaar van het Ministerie van Arbeid te Berlijn; 27 Mei: 50 deelnemers aan de studiereis van de Afd. Manchester der „Sanitary Inspectors Association”; 18 Juni: 2 professoren met een aantal studenten van de Praag- sche Hoogeschool voor Architectuur; 3 Augustus: 25 bezoekers uit Birmingham; 23 September: een gezelschap Belgische bouw meesters en raadsleden. TABEL XIV. In aanbouw op 1 Januari 1932. nieuwbouw. GEMEENTE. Totaal Totaal. Totaal. Totaal. 136; 878 228 413 329 300 5321 422 3915 4371 300 4443 228 165 449.614 ’s-Gravenhage. 175 4617 4957 3319 1186 890 2081 348 7013 784 359 13081 3376 1724 3694 766.258') 1186 784 330 Amsterdam 334 450') 1896 3010 2101 71 1268 140 693 404 3031 87 316 2153 455 930 404 71 587.317 Rotterdam 772 772 433 37 1 128 67 1764 167 1452 78 1263 1331 156.195 l2) 67 49 Utrecht 315 366 268j Tentoonstellin gen. Bruto vermeerdering van het aantal woningen door met steun. Particuliere woningen zonder steun. Verminderd door VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. met steun. Particuliere woningen zonder steun. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. ■o 6 Q ■-r o G cS a t£ .2 a ’Sb o .5 «5 -C c -O o -O a f b O s a d -S *2 S O s ld •5 Blijft netto vermeerdering van het aantal woningen door E g -f -£ 1) Met toegezegde 2e Rykshypotheek. 2) En 1 woning van het Rijk. “G a rï g-s o -O

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 464