17 17 59 58 OVER 1931. BEDRIJFSREKENING benaming. 7 7 7 T T 7 x 7 7 7 7 7 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Verschil. f 4.096.338,— f 4.241.058,83 f 4.241.058,83 f f de -woningen door de 2.201.965,65 2.201.965,65 n n n n n I B 35.973,99 35.973,99 n n n II 519.000,— 2.169-800,— 569.840,81 1.599.959,19 n n n r> III 462.660,— 462.660,— 462.658,02 1,98 n n n niet onder andere arti- IV H 12.83347 f f 1.612.794,34 f f f f I f 1.603.863,— 4.946.438,34 f 4.060.338,— f 4.205.058,83 f 4.209.558,83 f f 4.500,— de woningen door de 2.602.791,91 2.602.791,91 n n r> n I B 112.008,13 112.008,13 n n n werken n II 465.000,— 2.115.800,— 509.527,13 n 1.606.272,87 n r> n III n 2.000^— 5-262.818,— 9.875.091,69 1.632.097,61 f aflossing op leeningssehuM- 1.603.863,— 4.946.438,34 Gezien n T) n n n n n n n n n n n n r> n J» n r> n n n n V VI VII VIII IV V VI VII vin IX XI XII I. Ge wone Dienst. Baten. n n n n n Aanvankelijk geraamd bedrag. De Directeur, P. Bakker Schut. n n n r> n n Totaal na tus- schentijdsche wijzigingen geraamd bedrag. Geboekt in 1931. 164.943,58 13 692’93 361.026,93 8.757,20 203.623,72 12.894,39 65.759,31 9.515,47 595.744,51 62.990,76 87.166,83 16.203,44 496,69 D n n n n n n n n f Meer geboekt. 8.990,76 13.692’93 31.105,45 De Administrateur, Th. M. Gundlach. 2.347^37 1.574,39 n n n r> n r> n 4 942.008,70 4.429,64 4.942.008,70 4.429,64 Minder geboekt. 21.740,69 984,53 831,72 267,80 I I A I 1 A n n T) T) r> 7 1.592.863,— 11.000,— ■s 1.592.863,— 11.000 f n 155.952,82 2.000,— f n D n D n f 8.274.099,53 54.000,— 2.000,— f n 8.575.728,03 11.700,— 286.959,72 8.874.387,75 593.633,22 54.000,— 100.000,— 16.000,— Memorie 9.875.091,69~ 14.820,— 54.000,— 100.000,— 16.000,— Memorie 7762.818,— n 2.111,29 8.990,76 20344 496,69 11.802,18 361.858,65 9.025,— 201.276,35 11.320,— 87.500, — 10.500, — Memorie f 8.274.099,53 8.575.728,03 11.700,— 286.959,72 8.874.387,Th", 361.858,65 9.025,— 201.276,35 11.320,— 87.500, — 10.500, — Memorie VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. f 3.633.719,33 7.270,36 286.959,72 f 3,927.949,41 II. Kapitaaldienst. Inkomsten. A. Inkomsten Grondbedrijf B. Andere buitengewone ontvangsten C. Uitkeering van den gewonen dienst wegens afschrijving I. Gewone Dienst. Lasten. Directe kosten en uitgaven Grondbedrijf Uitgaven in verband met de exploitatie van Stichting „Centraal Woningbeheer” Uitgaven in verband met de exploitatie door de Stichting „Con- trölewoningen” Kosten van de voor rekening der Gemeente uit te voeren en leveringen en te verrichten diensten Kosten van de voor rekening van anderen uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten Algemeene onderhoudskosten Algemeene onkosten Kosten van eigendommen niet Grondbedrijf Renten, voor zoover niet onder andere artikelen verantwoord Afschrijvingen, voor zoover niet onder andere artikelen verantwoord Oninbare posten, voor zoover niet onder andere artikelen verantwoord Uitkeeringen aan de Gemeente voor zoover niet onder andere artikelen verantwoord Onvoorzien Te veel omgeslagen bedrijfskosten II. Kapitaaldienst. Uitgaven. A. Kosten en uitgaven van het Grondbedrijf B. Kosten van aanleg en uitbreiding C. Uitkeering aan de Gemeente wegens f 3.633.719,33 7.270,36 286.959,72 f 3.927.949,41 Inkomsten Grondbedrijf Inkomsten in verband met de exploitatie van Stichting „Centraal Woningbeheer” Inkomsten in verband met de exploitatie door de Stichting „Con- trölewoningen” Opbrengst van de voor rekening van de Gemeente uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten Opbrengst van de voor rekening van anderen uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten Uitkeeringen van de Gemeente voor zoover kelen verantwoord Inkomsten van eigendommen niet Grondbedrijf Rente van kasgeld, disconto enz Inhouding pensioenpremie Bijzondere inkomsten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 465