w r 17 17 63 62 BALANS OP3 ■ECEMBER 1931. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. PASSIVA ACTIVA. I f f 26.036,— n f 1.462.322,24 f 83.032.751,24 r> n 11 100,— g. 26.626.162,95 100,— f 9.645.663,25 Hl f f n C. 603.836,22 12.435,— n IV If 3.534.874,39 a. 90.562,63 f b. 31.917,72 n C. f 12.455,55 24.407.122,72 d. f 421.846,77 f k. 6.644,05 586.146,— 141.579,9» l. n V f 7.020,71 13.002,24 |f 1.020.995,01 f VI 351,66 n f 748.921,95 VII r 1.769.916,96 38.518,56 n n lf VIII III 27.601,02 5.421,95 n n lf IX 2.302,42 X 39.587.268,— a. 13.292,54 ,f b. 499.587,— n C. 9.565,— 27.613,93 Transporteeren 35.850.303,95 Transporteeren n n n n n n wcax&c x tnstsx v eex xxistni «In Reserve Annuïteiten Grondbedrijf. Kantoormachines enz. Afschrijving Werf gebouw aan de Korbootstraat Afschrijving Dienstgebouwtjes in Spoorwijk en Trekweg Afschrijving n n Rijwielen Afschrijving Meubelen enz. Afschrijving Automobielen Afschrijving Dienstgebouwtje aan de Zeezwa- luwstraat Afschrijving 40.002,38 8.084,66 13.003,61 548,06 7.158.646,— 9.317.608,— 636.444,89 32.608,67 10.851,65 3.830,94 68.451,31 29.932,75 14.199,74 121,65 7.523,08 2.101,13 3.793,02 1.490,60 963,59 611,93 6.508.205,— 7.237.919,-1 650.441,— 2.079.689,— 6.694.102,— 382.031,— 33.182,50 58.403,47 476.538,34 1.604.904,99 18.790.805,— 9.450.268,— 195.195,25 Contrölewoningen. Controiewoningen en Dienstgebouwen c.a Afschrijving 6.928,56 284,51 g. h. i. j. e. f. a. b. c. d. f n f r a. b. c. d. e. e. f. n f 1.392.849,88 1.574.921,27 554.668,24 2.921,37 f 53.842.544,— f Grondbedrijf. Gronden Bouwterreinen Uitgegeven terreinen Op grondrente verkochte gronden Verkochte terreinen (onafgewik kelde verkoopen) Instrumenten, werktuigen, gereedschap pen enz Afschrijving Voorraden. Magazijngoederen Werfgebouw aan de Slachthuisstraat Magazijngoederen Werfgebouw aan de Korbootstraat Diversen II Reserves a. Reserve Grondbedrijf b. Reserve Uitgegeven Terreinen Reserve Op grondrente verkochte gronden d. Reserve ter zake van nog niet af gewikkelde verkoopen Reserve Dubieuze Debiteuren Reserve ter zake van straataanleg Grondbedrijf: a. onafgewikkelde verkoopen b. overige reserveeringen Centraal Woningbeheer. Gebouwde eigendommen en erven Afschrijving Gebouwen. Werfgebouw aan de Slachthuis straat Afschrijving 65.072.175,— 22.000,— f 114.969,33 24.406,70 f 28.877.597,43 2.251.434,48 n lf 110.485.559,59 I j Kapitaalrekening Gemeente 's-Gravenhage. Kapitaal Gronden Kapitaal Bouwterreinen Kapitaal Uitgegeven terreinen Kapitaal Verkochte terreinen (onafgewikkelde verkoopen) Kapitaal A Kapitaal van de Stichting „Centraal Woningbeheer” Kapitaal van de Stichting „Controiewoningen” enz. Erfpachtsfonds Waardeverschillen Reservefonds ter zake van den Wo ningbouw en de Woningexploi- tatie Onderhoudsfonds ter zake van de Woningexploitatiei Kapitaal van het extra afschrij- vingsfonds ter zake van de com plexen Kortenbosch en West- einde m. Reserve annuïteiten ter zake van de exploitatie van de woningen door de Stichting „Centraal Wo ningbeheer” n. Reserve annuïteiten ter zake van de exploitatie door de Stichting „Controiewoningen” j Schulden. I. Grondbedrijf. A. Leeningsschulden. a. Schuld op Gronden b. Schuld op Bouwterreinen c. Schuld op Uitgegeven Terrei nen d. Schuld op Verkochte terrei nen (onafgewikkelde ver koopen) e. Schuld op Op grondrente ver kochte gronden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 467