si 47 46 - "T W onin gcomplex. Schalden aan het Rijk negens op grond van artikel VII. If f f f 18.433.007,72s f 17.003.210,99 RECAPITULATIE: n f 252.962.712,45 In 1931 zijn deze leeningen,per resto bedragende onderscheidenlijk f3.014,82 en f5.344,19, afgelost. n n n n Vervaldag der eerste annuïteit. Bedrag der rente, waar tegen de geiden zyn opgenomen. Bedrag van het aflossings- bestanddeel in elke annuïteit in 1931. I. II. III. IV. V. VI. VII. 185.425,54 103.509,99 261.277,87 1.125.647,94 869.220,09 29.559,60 244.874,65 377.074,09 1.508.328,20 353.676,79 1.256.201,75 1.206.904,97 379.373,61 1.991.548,56 266.698,64 157.141,65 377.506,- 629.070,40 287,17 127.060,9'2 12.097,56 1.076.039,56 709.013,48 513.117,91 1.041.840,93 1.300.937,66 i) 95.289,94 243.385,23 190.034,57 371.065,7'2 2.486,02 1.387,78 3.502,99 12.962,82 10.009,81 293,94 2.873,28 3.983,84 15.109,92 3.543,03 11.951,46 11.482,46 3.429,39 19.957,77 2.960,68 1.651,04 3.756,02 6.257,03 2,32 1.942,17 173,47 8.489,62 5.285,81 3.825,39 7.767,11 8.670,84 19,62 34,72 1.496,90 1.814,49 1.416,74 2.615,12 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40 40 50 50 50 50 50 47 46 50 50 50 50 Oorspronkelijk bedrag van elke schuld. overgenomen van de voormalige gemeente Loosduinen. f 199.994.050,68 1.232.000,- 5.240.635,50 4.348.802,71 3.841.184,06 21.302.828,51 Bedrag van elki schuld op 81 Dec. 1931. Bedrag der annuïteit in 1931. Gewone leeningen, aangegaan met derden (behalve het Rijk) Inschrijvingen op het Grootboek A der Gemeenteschuld Gewone leeningen, aangegaan met eigen fondsen Annuïteitsleeningen, derden (behalve het Rijk). eigen fondsen Rrjksvoorschotten, verleend op grond van de Woningwet (Gemeen tebouw) n n (vereenigingsbouw) 17.003.210,90 Ier Woningwet ontvangen voorschotten (Vereenigingsbouw). 214.389,80 I 119.678,71 302.090,61 1.252.940,65 967.514.79s 31.842,77 276.000,— 415.471,56s 1.644.482,04 385.602,63s I 1.356.012,56s 1.302.798,98s 405.656,93 2.168.000,— 298.327,22s 173.847,73s 413.296,86s 688.599,99s 303,13s! 144.000,— 13.503,97 1.144.871,89 748.462,61s 541.667,58 1.099.808,50 1.353.618,95s 3.143,95s 5.549,62 115.175,51 256.927,16 200.608,04 388.812,92 37/s 37/8 37/s 37/s 0 o 37/, 37/s °/o 4'/4 7» 4’/< 4l/4 »/o 4‘/4 41/» 7o 4«/4 °/o 4’/4 °/o 4'/4 °/o 4*/2 4'/2 <7o 4’/2 °/0 4' 2 °/o 4'/2 5 5 °/o 5 5 7o 5 5 7o 5 6 6 37/s 5 7o 5 7o 5 7o 9.767,60 f 5.452,56 13.763,25 57.083,98 44.079,97 1.450,76 13.402.56 20.175,30 79.856,05 18.724,87 65 847,97 63.263,92 19.698,71 105.446,78 15.095,36 8.796,70 20.912,82 34.846,75 15,34 8.392,32 787,01 62.716,08 41.000,78 29.672,55 60.247,51 74.151,25 201,68 357,45 5.247,39s 14.074,47 10.989,31 21.299,17 2 April 1917. 16 April 1917. 22 September 1917. 1 5 Maart 1920. 11 September 1920. 2 December 1923. 14 Augustus 1918. 22 Mei 1920. I 26 Januari 1921. 20 October 1921. 4 Februari 1922. 25 Mei 1922. 17 Februari 1923. 29 April 1921. 5 November 1918. 5 Juli 1919. 7 Mei 1920. 25 Juli 1920. 18 Augustus 1924. 4 Mei 1921. 15 April 1922. 9 Augustus 1922. 13 April 1923. 8 October 1923. 21 October 1923. 22 Juni 1925. 30 April 1924. 9 Mei 1925. 6 November 1914. 4 Juli 1923. 19 October 1923. 9 Januari 1924. Algemeene Coöperatieve Woningvereeniging (le complex). Verbetering zij ons streven (le complex). Luctor et Emergo (le complex). Die Haghe. Volksbelang (le complex). Die Haghe. Verbetering zij ons streven (2e complex). De Goede Woning. Nutswoningen A, B en C. Onze Hulp is in den Naam des Heeren. Verbetering zij ons streven (3e complex), bouwvoorschot. Patrimonium (2e complex). WToningvereeniging van Trampersoneel voor Volkshuisvesting. Openbaar Belang. Patrimonium (le complex). Volksbelang (2e complex). Algemeene Coöperatieve Woningvereeniging (2e complex). ’s-Gravenhage (le complex). Algemeene Coöperatieve Woningvereeniging (2e complex). Verbetering zij ons streven (2e complex). Verbetering zij ons streven (2e complex). Algemeene Coöperatieve Woningvereeniging (3e complex). Tonido. Luctor et Emergo (2e complex). Nutswoningen D en E. ’s-Gravenhage (2e complex). Algemeene Coöperatieve Woningvereeniging (2e complex). ’s-Gravenhage (le complex). Loosduinsche Woningbou wvereeniging. Ons Huis (Loosduinen). De Goede Woning Patrimonium

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 46