17 17 70 71 - - VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Kapita enst. UITGAVEN. Totaal. Gronden. Gronden. INKOMSTEN. Totaal. f 1.237.441,11 f 1.620,— f 802.036,65 f f 512.180,74 f 289.855, 31.333,— 7,30 1.508.121,57 183.170,35 f 2.355.325,22 1» 4.005, 857,— 1.381.884,41 254.808,35 718.632,46 2.355.325,22 427.769,— 427.769,— >1 3.478,— 3.478, n 33.629,— 670, 32.959,— 611.150,61 166.512,50 950,- 777.663,11 776.713,11 4.522.- 4.522,— f 3.633.719,33 f 254.808,35 f 1.956.073,57 f 1.422.837,1 Totaal f 3.633.719,33 f 254.808,35 f 1.956.073,57 f 1.422.837,41 Totaal Bouw terreinen. Uitgegeven terreinen. 70.878,— 760,— 8.000,— 31.333,— Bij te schrijven rente Diversen Afboeking van leeningssehuld in ver band met verkoop of uitlichting van eigendommen Afboeking van leeningssehuld in ver band met gedeeltelijken afkoop van grondrenten Kapitaalaflossing in verband met verkoop of uitlichting van eigen dommen 985.116,90 183.080,25 70.878,— 5.622,— Hiervan te verstrekken: iit eigen middelen (oor de Gemeente D 8.000,— 31.333,— Aflossing: Geldleeningen f 1.501.651, Rijksvoorschotten 6.463,27 Aflossing kapitaalreke ning storting canons in eens Bouw- terreinen. f 431.247,— 1.924.078,22 I üitgegeve terreinen Kapitaalsverstrekking: i totaalf 2.386.658,22 waarvan te dekken door opbrengst stor ting canons in eens 205.594,72 1.119.356, Uitkeering aan de reserve in ver band met gedeeltelijken afkoop van grondrenten ipbrengst van verkochte of uitge lichte eigendommen|f 1.239.061,11 f (edeeltelijke afkoopsom van, grond rente torting canons in eens Kosten van aanleg: Totaalf Uit de Reserve gekweten Uitkeering aan de reserve bij verkoop of uitlichting van eigendommen: a. waarvan bestemd voor de reserve f b. waarvan bestemd voor kosten, van aanleg

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 472