17 17 72 73 BALANS VAN HET GRONDBEDRIJF ACTIVA. OP 31 DECEMBER 1931. TH. M. GUNDLACH. I P. BAKKER SCHUT. 33.182,50 I I VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. PASSIVA. Bedrag. Bedrag. f f 39.555.942,30 31.325,70 21.918,— Verkochte terreinen (onafgewikkelde verkoopen). f Verkochte terreinen (onafgewikkelde verkoopen). n 18 1062 76 f f n n zake n f 4.605.858,64 n n n 936.699,24 n Erfpaehtsfonds n f 18 1062 76 f 87.638.609,88 87.638.609,88 Op grondrente verkochte gronden Gemeente ’s-Gravenhage, Kapitaalrekening: ter zake van: Gronden Bouwterreinen Uitgegeven terreinen Verkochte terreinen (onaf ge wikkelde verkoopen). Schuld op: Gronden Bouwterrein Uitgegeven terreinen: Leeningsschuld Saldo Kapitaalrekening storting „canons ineens” 39.587.268,— 499.587,— 9.450.268,— 18.790.805,— 3.950.087,89 1.604.904,99 f 6.508.205,— 7.237.919,— 67 56 7.158.646,— 9.317.608,- 368 5 65.072.175,- 1.462.322,24 De Administrateur, 53.832.979,— 9.565,— 650.441,— 2.079.689,— 6.694.102,— 83.010.751,24 22.000,- 564 124 87 72 12 38 26.036,— I 88 71 Gezien De Directeur, 1.392.849,88 1.574.921,27 12.435,— Op grondrente verkochte gronden Gemeente ’s-Gravenhage: Reservefondsen Reservefonds ter zake van het Grondbedrijf en van de Uitge geven terreinen Erfpaehtsfonds Oppervlakte ha. I a. i ca. f 3.000.953,65 1.604.904,99 Waardeverschillen Reserve: ter zake van het Grondbedrijf kosten van straataanleg de Uitgegeven terreinen op grondrente verkochte gronden Verkochte terreinen (onafgewikkel de verkoopen): a. waarvan bestemd voor straat aanleg f 382.031,— b. waarvan bestemd voor de reserve 554.668,24 Boekwaarde van: Gronden Bouwterreinen Uitgegeven terreinen: a. erfpachten, ingebruikgevingen, enzf 65.050.257,— b. erfpachten, waarvoor storting „canons ineens” heeft plaats gevonden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 473